maglajinfo.com
magazin zdravlje 6150

Doktor medicine

Dr. Edin Begić: Šum na srcu kod djece

3.03.2017. 17:28 0

Šumovi na srcu se auskultacijom otkrivaju u preko 50% djece i adolescenata, sa pikom javljanja između 8-12 godine života. Obzirom na učestalost šuma, ljekari moraju dobro znati njegove karakteristike, piše u tekstu za portal Maglajinfo.com doktor medicine Edin Begić.

Šum na srcu je najčešći klinički znak u pedijatrijskoj kardiologiji, te je i u najvećem procentu povod za specijalističku kardiološku obradu. Evaluacija šuma na srcu predstavlja isključenje ili postojanje urođenih anomalija srca (UAS).

Normalan anatomski i funkcionalni nalaz srca se mora dokazati kliničkom pretragom, elektrokardiografijom (EKG), pa i rentgen dijagnostikom, laboratorijskom dijagnostikom, rjeđe ehokardiografijom, pa i drugim neinvazivnim i invazivnim metodama.

Šumovi na srcu nastaju zbog turbulentnog kretanja krvi kroz srčane šupljine i krvne sudove, i to kada postoje anatomske promjene na zaliscima i srčanom mišiću ili suženje krvnih sudova. Šumovi na srcu mogu biti: organski i neorganski. Organski su znak bolesti srca, a neorganski  šumovi nastaju na anatomski zdravom srcu.

Šumovi na srcu se auskultacijom otkrivaju u preko 50%  djece i adolescenata, sa pikom javljanja između 8-12 godine života. Obzirom na učestalost šuma, ljekari moraju dobro znati njegove karakteristike.

Neorganski šumovi nastaju na anatomski i funkcionalno normalnom srcu. Nazivaju se inocentnim, bezazlenim, fiziološkim, nevažnim, evoluirajućim, benignim, običnim, dječijim, šumovima rasta, slučajnim, nepatološkim, neorganskim, nevinim, normalnim, lažnim, beznačajnim, "funkcionalni", šumovima ležećeg položaja, nesignifikantni, tranzitorni pa i dinamički.

Obzirom da se u  50% djece i omladine, stetoskopom u mirovanju, može čuti šum na srcu i da je on najčešće nedužan, postavlja se problem njegove diferencijacije u odnosu na organski šum koji se javlja kod kongenitalnih anomalija srca. Klasične metode pedijatrijske kardiološke dijagnostike uz dobro poznavanje karakteristika šumova su najčešće dovoljne za ovu diferencijaciju.

Veliki broj šumova na srcu je nedužan, pa ljekar svojim znanjem može spriječiti brojne skupe pretrage aparatima. Čini se logičnim da bi u svakodnevnom radu kliničkim skriningom trebalo diferencirati šumove na nedužne, šumove sumnjive na organske i vjerovatne organske šumove.

Za nedužne šumove nam je dovoljna anamneza, klinički pregled i EKG, dok bi za šumove sa sumnjom na UAS imalo smisla uraditi još i rentgen, kao i labaratorijsku dijagnostiku. Treću grupu šumova sa vjerovatnom UAS bi trebalo uz pomenute metode u cilju diferencijacije uraditi i ehokardiografiju. Dobar klinički pregled u principu ne treba ehokardiografiju, izuzev ako se ne radi o UAS.

Dr. Edin Begić rođen je u Sarajevu 1990. godine. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2015. godine gdje je stekao zvanje doktora medicine. Trenutno je zaposlen u Domu zdravlja Maglaj kao doktor Opće prakse. Dr. Begić je i asistent na Medicinskom fakultetu SSST Univerziteta u Sarajevu na predmetima ''Farmakologija I i II''. Sekretar je časopisa “Materia Socio Medica”, član Asocijacije biohemičara u BiH, te član Društva za medicinski i biološki inžinjering u BiH. Dr. Begić trenutno je i student na doktorskom studiju ''Biomedicina i zdravstvo'' na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Učestvovao je na blizu 20 različitih konferencija iz oblasti medicine, a objavio je preko 70 naučnih publikacija od 2014. godine do danas. Nagrađen je prvim mjestom za razvoj najbolje Android aplikacije u zdravstvu na takmičenju Open Ideas Bosnia and Herzegovina 2014. godine. Osvojio je treće mjesto (poster prezentacija) na Šestim pulmološkim danima u Tešnju 2016. godine. Dobitnik je i nagrade za najbolji rad sesije ''Inrterna medicina'' (koautru) na kongresu “37th International Medical Scientific Congress” u Makedoniji 2014. godine.

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.