maglajinfo.com
magazin zdravlje 8249

Doktor medicine

Dr. Edin Begić: Korištenje lijekova u trudnoći

8.03.2017. 21:20 0

Svaki lijek koji je u svakodnevnoj upotrebi, u svom uputstvu ima dodatnu kategoriju rizika za korištenje kod trudnica, piše u tekstu za portal Maglajinfo.com dr. Edin Begić.

Najčešće upotrebljavana kategorizacija je ona Američke agencije za hranu i lijekove (FDA), koja je prikazana u tabeli 1.. Lijekovi svrstani u kategorije D i X imaju dokazano teratogeno dejstvo kod ljudi, s tom razlikom da kod lijekova sa kategorijom D primjenom u indiciranim medicinskim stanjima prevladava korist od terapije u usporedbi sa mogućim rizikom.

Tabela 1. FDA kategorizacija: teratogeni (štetni) rizik lijekova

Samo nekoliko lijekova ima kategoriju X, a to su:

  • statini, lijekovi koji smanjuju nivo holesterola u krvi (na BiH tržištu – Atoris, Tozar, Atorvox, Hipolip, Rupilip, Rosix…),
  • ACE inhibitori ili ARB (na BiH tržištu – Enap, Lopril, Lizinopril, Vitopril, Val…),
  • dihidroergotamin (na BiH tržištu – Ditamin),
  • tetraciklini (Na BiH tržištu - Vibramicin, Doksiciklin),
  • metotreksat,
  • talidomid,
  • tamoksifen,
  • “živa” atenuirana vakcina,
  • vitamin A u visokim dozama,
  • varfarin (na BiH tržištu – Farin, Martefarin,…). 

Lijekovi za određena stanja neizbježni

Lijekovi u trudnoći za određena stanja su neizbježni, tako i da za pomenute lijekove imaju sigurnije i adekvatne zamjene.

Antikoagulantna terapija u trudnica sa ugrađenim mehaničkim zaliskom ili kod trudnica sa dijagnozom duboke venske tromboze – lijek izbora je klasični visokomolekularni heparin (molekularna masa veća od 12.000), jer lijek zbog svoje molekularne mase ne prolazi placentarnu barijeru.

Liječenje boli – u liječenju akutne boli (glavobolja, mišićno – koštani bolovi) tokom cijele trudnoće može se koristiti paracetamol, kao i ostali nesteroidni antireumatici, posebno ibuprofen (sa tim da veće doze treba koristiti sa oprezom u trećem tromjesečju). 

U liječenju hipertenzije (povišenog krvnog pritiska) lijek izbora je metilodopa. Metoprolol i nifedipin spadaju u kategoriju C, te se i oni teoretski koriste u tretmanu hipertenzije kod trudnica.

Astma se u trudnoći liječi u skladu sa smjernicama GINA kao i u ostaloj populaciji.

Liječenje dijabetesa (šećerne bolesti) u trudnica provodimo inzulinom. Oralni antidijabetici (metformin – Siofor, Fordex, glibenklamid – Glibedal, Diabos, glimepirid – Trical se ne koriste u trudnoći).

Antibiotici – beta laktamski antibiotici (Ampicilin, Amoksicilin) uz cephalexin (Cefalexin) su lijekovi izbora. Vankomicin, nitrofurantoin, metronidazol i klindamicin su generalno sigurni za upotrebu u trudnoći. Fluorokinoloni i tetraciklini se ne koriste tokom trudnoće. Garamicin ne treba koristiti tokom trudnoće.

Liječenje epilepsije – epilepsija se mora liječiti tokom trudnoće, jer nekontrolisana epilepsija je opasnost za plod i majku. Preporuka je, ako je moguće, liječiti jednim antiepileptikom u najnižoj učinkovitijoj dozi. Također, savjetuje se upotreba folne kiseline prije začeća i tokom trudnoće. Načelno, karbamazepin bi se trebao izbjegavati.

Sigurnost lijekova u dojenju

Analgetici – primjena analgetika kao što su paracetamol, ibuprofen, naproksen i kodein smatra se sigurnom zbog niskog prolaska lijeka u majčino mlijko. Potrebno je izbjegavati upotrebu acetilsalicilne kiseline (Aspirin) zbog mogućeg razvoja Rey-ovog sindrom u dojenčeta.

Antibiotici – penicilini i cefalosporini su generalno prihvatljivi tijekom dojenja. Eritromicin bi se trebao izbjevati tokom dojenja.

Antiepileptici – karbamazepin, fenitoin i valproat su prihvaćeni tijekom dojenja. Lamotrigin se ne preporučuje uz dojenje.

Benzodiazepini – sporadično uzimanje se smatra sigurnim. Diazepam (Apaurin) treba izbjegavati zbog njegove akumulacije i djelovanje na dijete (sedirajuće djelovanje).

Loratidin (Flonidan) i feksofenadin (Flexofen) se smatraju sigurnim za korištenje tokom dojenja.

Dr. Edin Begić rođen je u Sarajevu 1990. godine. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2015. godine gdje je stekao zvanje doktora medicine. Trenutno je zaposlen u Domu zdravlja Maglaj kao doktor Opće prakse. Dr. Begić je i asistent na Medicinskom fakultetu SSST Univerziteta u Sarajevu na predmetima ''Farmakologija I i II''. Sekretar je časopisa “Materia Socio Medica”, član Asocijacije biohemičara u BiH, te član Društva za medicinski i biološki inžinjering u BiH. Dr. Begić trenutno je i student na doktorskom studiju ''Biomedicina i zdravstvo'' na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Učestvovao je na blizu 20 različitih konferencija iz oblasti medicine, a objavio je preko 70 naučnih publikacija od 2014. godine do danas. Nagrađen je prvim mjestom za razvoj najbolje Android aplikacije u zdravstvu na takmičenju Open Ideas Bosnia and Herzegovina 2014. godine. Osvojio je treće mjesto (poster prezentacija) na Šestim pulmološkim danima u Tešnju 2016. godine. Dobitnik je i nagrade za najbolji rad sesije ''Inrterna medicina'' (koautru) na kongresu “37th International Medical Scientific Congress” u Makedoniji 2014. godine.

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.