maglajinfo.com
vijesti bih 271

Boračke invalidnine i naknade za dobitnike najvećih ratnih priznanja u FBiH povećane za 2,07 posto

28.08.2020. 16:00 0

Vlada Federacije BiH, entiteta u Bosni i Hercegovini, na sjednici u Mostaru, utvrdila je koeficijent jedan za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u FBiH, za period septembar - decembar ove godine, prenosi Anadolu Agency (AA).

Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđene osnovice za mjesečne novčane naknade za 2020. godinu, bit će utvrđena visina mjesečnih novčanih primanja ličnih i porodičnih naknada korisnika prava boračko-invalidske zaštite za period septembar - decembar 2020. godine, u skladu sa odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, kao i za korisnike prava boračko-invalidske zaštite koji su to pravo stekli do 6. aprila 1992. godine.

Ovakav koeficijent predstavlja povećanje za 2,07 posto, odnosno planirano povećanje za period septembar - decembar 2020. godine iznosi oko 1.746.400 KM, te uz primjenu osnovice od 867,50 KM, treba da obezbijedi mjesečne isplate invalidnina za ovaj period, u iznosima koji su u skladu sa odobrenim Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu.

Utvrđen je i koeficijent jedan za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za period septembar - decembar 2020. godine. Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđene osnovice za mjesečne novčane naknade u 2020. godini, bit će utvrđena visina mjesečnih novčanih primanja dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za period septembar - decembar 2020. godine.

Ovaj koeficijent, također, predstavlja povećanje za 2,07 posto za period septembar - decembar 2020. godine, odnosno povećanje za oko 102.800 KM, te uz primjenu obračunske osnovice od 641,66 KM, treba da obezbijedi mjesečne isplate naknada za ovaj period u iznosima koji su u skladu sa odobrenim Budžetom FBiH za 2020. godinu.

Isti koeficijent utvrđen je i za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period juli - septembar 2020. godine (treći kvartal) u okviru Tekućeg transfera pojedincima - Transfer za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica - novčana egzistencijalna naknada, utvrđenog Budžetom FBiH za 2020. godinu. Visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade bit će utvrđena na osnovu ovog koeficijenta i iznosa utvrđenog u članu 22. stav (1) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.