Instrukcije za naplatu naknade štete od Federacije, kantona i opština

30.05.2014. 09:46 0

Oni koji su u proteklim danima u poplavama i klizištima izgubili svu ili dio svoje imovine trebaju da zahtijevaju od vlasti da im se isplati naknada štete.

Prema obavijesti na portalu saff.ba, potrebno je da u skladu sa Zakonom o zaštiti spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, odmah prijave štetu koju su pretrpili, i to općinskom, kantonalnom ili federalnom Operativnom centru Civilne zaštite. Ljudi očekuju da zaposlenici Civilne zaštite po sili zakona dođu da im konstatuju štetu, a ove štiti Zakon, i neće doći osim da nezvanično konstatuju štetu. Prijavu štete treba raditi pismenim podneskom u koji treba podnijeti fotografije uništene ili oštećene imovine, kao i zk izvadak koji dokazuje pravo vlasništva nad nekretninom.

 

Istovremeno, angažovati sudske vještake ekonomske i građevinske/arhitektonske struke, da procijene koliko iznosi šteta zbog uništenja ili oštećenja imovine.

 

Bitno je da građani prije nego što sudski vještaci ne konstatuju i procijene nastalu štetu, ne bacaju ništa od uništenih/oštećenih stvari!

 

Na osnovu nalaza i mišljenja vještaka, podnijeti opštini, kantonu ili federaciji, zahtjev za naknadu štete, i odrediti im rok u kojem treba da saniraju štetu.

 

Ako u ostavljenom roku ne saniraju štetu, podnijeti tužbu protiv navedenih i sudskim putem tražiti isplatu štete.

 

Ne treba da stradali čekaju da im neko dođe i donese pomoć, kad mogu ponosno tražiti ono što im po Zakonu pripada.

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.