Sehur

Iftar

Vaktija 1441/2020.
maglajinfo.com
vijesti bih 557

Na većini hidroloških stanica na slivu Bosne bilježi se stagnacija i blago opadanje vodostaja

14.05.2019. 23:25 0

Trenutno se na većini hidroloških stanica na slivu Une i Sane bilježi stagnacija i blago opadanje vodostaja. Na VS Klokot, rijeka Klokot, te VS Ključ i VS Sanski Most, rijeka Sana vodostaji su još uvijek iznad kota pri kojima počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja (za poplavna područja definisana FOP-om) ali se na istim bilježi trend stagnacije i blagog opadanja, saopćeno je večeras iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

Prema prognostičkim meteorološkim modelima maksimalne padavine su prošle tokom prošle noći. Prognozira se pad intenziteta padavina na minimalne vrijednosti tokom noći.

Prema prognoznim hidrološkim modelima prognozira se blago opadanje vodostaja na slivovima rijeka Une i Sane, te postepena stabilizacija vodostaja.

Trenutno se na većini hidroloških stanica na slivu Bosne bilježi stagnacija i blago opadanje vodostaja. Na VS Maglaj, rijeka Bosna, te VS Karanovac, rijeka Spreča, vodostaji su još uvijek iznad kote pri kojima počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja (za poplavna područja definisana FOP-om), ali se na istim bilježi trend stagnacije i blagog opadanja. Prema prognostičkim meteorološkim modelima maksimalne padavine su prošle tokom prošle noći. Prognozira se pad intenziteta padavina na minimalne vrijednosti tokom noći. Prema prognoznim hidrološkim modelima prognozira se blago opadanje vodostaja na stanicama u slivu rijeke Bosne, te postepena stabilizacija vodostaja.

Za poplavna područja u neposrednom slivu rijeke Save (Odžačka i Srednja Posavina) bilježi se stalan porast vodostaja na vodomjernim stanicama VS Slavonski Brod (cca 9 cm na sat) i VS Slavonski Šamac (cca 11 cm na sat).

Zbog toga je Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo pravnim licima koja su zadužena da provode mjere aktivne odbrane od poplava na ovim područjima dostavila zahtjev za pojačano praćenje stanja objekata za zaštitu od poplava i isti su u pripravnosti za eventualno provođenje mjera redovne odbrane od poplava.

Ukoliko porast vodostaja bude prema prognoziranim podacima može se očekivati da se u narednim danima dostignu kote pri kojima se proglašava redovna odbrana od poplava, te se zbog toga nastavlja sa redovnim praćenjem stanja vodostaja na svim vodomjernim stanicama u slivu rijeke Save, sa posebnim akcentom na one koje su mjerodavne za Poplavna područja Odžačku i Srednju Posavinu. Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava, stoji u saopćenju.

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.