maglajinfo.com
vijesti bih 1673

Novim zakonom utvrđuju se odgovornosti i sankcije u oblasti šumarstva

16.12.2016. 15:04 0

Na nastavku 15. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u četvrtak je većinom glasova odobren Nacrt zakona o šumama koji je upućen na tromjesečnu javnu raspravu, saopćeno je portalu Maglajinfo.com iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine

Ovim zakonom utvrđuju se nadležnosti, odgovornosti i sankcije u oblasti šumarstva. Također, uređuje se vlasništvo, upravljanje, gospodarenje i finansiranje ove oblasti.

Prema podacima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (FMPVŠ), šume i šumska zemljišta u Federaciji BiH čine oko 50 posto ukupnog životnog prostora te stoga upravljanje i gospodarenje šumama i šumskim zemljištem predstavlja nesumnjiv vitalni državni interes.

Nacrt zakona o šumama prevashodno uređuje očuvanje i zaštitu šume i šumskog zemljišta. Zakonom se obezbjeđuje i održivo gospodarenje šumama. 

Korisnicima šuma je dato na korištenje ovo prirodno bogatstvo ali su oni također odgovorni i za svako stablo kojim gospodare kao i za bespravno zauzimanje zemljišta, odlaganje smeća i sve radnje koje se odvijaju u šumi i na šumskom zemljištu, tj. date su im nadležnosti, obaveze, a samim odgovornosti i sankcije za nepostupanje po ovom zakonu. 

Ovim zakonom su predviđene daleko veće kazne za nepoštivanje odredbi kako za korisnike šuma tako i za sve one koji se ponašaju suprotno zakonu.

Lokalnim zajednicama je omogućeno da učestvuju u donošenju planskih akata na osnovu kojih se gospodari u šumarstvu kao i da im se naknada za korištenje šuma plaća direktno na njihove račune a po izdatim fakturama.

Zakonom se osigurava i transparentan način prodaje šumskih drvnih sortimenata.

- Za razliku od prethodnog Zakona o šumama, u odjeljku Planiranje i privređivanje u šumarstvu, pojednostavljena je procedura i propisano da odluku o formiranju šumskogospodarskih područja i reviziji njihovih granica donosi Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koji se zasniva na stručnom elaboratu i mišljenju kantonalnog ministarstva nadležnog za poslove šumarstva, pojasnili su iz Ministarstva. 

Zakon propisuje i da je glavni strateški planski dokument Šumarski program FBiH kojim se, uz poštivanje međunarodne i domaće legislative, definira opća politika šumarstva, gospodarenje šumama i šumskim zemljištima, kao i gospodarenja divljači. On se sastoji iz dva dijela: Općeg, koji određuje glavne ciljeve, principe i smjernice za trajno gospodarenje šumama u FBiH, te Izvedbenog, u kojim su postavljeni i razrađeni ciljevi i određen način njihove realizacije u određenom roku, uključujući finansiranje.

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.