FENA
vijesti bih 672

Konferencija u Tesliću

UNICEF predstavio rezultate podrške zaštiti ugroženih raseljenih lica

25.03.2016. 14:50 0

Dvodnevna konferencija koju je organizirao Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) s ciljem predstavljanja rezultata ostvarenih u oblasti socijalne zaštite i inkluzije u okviru projekta ''Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma'', završena je danas u Tesliću.

Projekt finansira Evropska unija (EU) u iznosu od sedam miliona eura, dok je sredstva u iznosu od 1,1 miliona eura osigurao UNHCR, ujedno i vodeća agencija u provedbi projekta. Socijalna zaštita i inkluzija je jedna od komponenti projekta, a provodi ju UNICEF.  

U saradnji s lokalnih vlastima, lokalnom zajednicom, civilnim društvom i ostalim partnerima, kao i s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, ovaj projekt pomaže ugroženim raseljenim osobama i povratnicima u BiH, jačanjem njihove socijalne zaštite i inkluzije, omogućavanjem zdravstvene zaštite za starije osobe i obrazovanja za djecu te pružanjem besplatne pravne pomoći, psiho-socijalnog savjetovanja i stambenih uslova.  

Podrška UNICEF-a je usmjerena na socijalnu inkluziju ugrožene djece iz interno raseljenih i povratničkih porodica te djece iz drugih ranjivih kategorija, kao što su djeca sa smetnjama u razvoju te djeca koja žive u teškim socio-ekonomskim uvjetima, kao i na jačanje kapaciteta i angažmana vlasti na lokalnom nivou kako bi socijalna inkluzija postala dio razvojnih planova.  

U okviru projekta, svih 10 ciljnih općina uspostavile su Općinske komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju, razvile detaljnu analizu stanja i usvojile akcione planove. Konferencija je bila prilika da predstavnici ovih općina predstave konkretne aktivnosti i pomoć koju je projekt pružio. Osim toga, na konferenciji su razmijenjena iskustva i dobre prakse u primjeni metodologije za socijalnu zaštitu i inkluziju.  

Predstavnik UNICEF-a u BiH Ayman Abu Laban istakao je u svom uvodnom obraćanju da UNICEF, u okviru ovog projekta, doprinosi stvaranju sigurnog okruženja za svako dijete, s posebnim fokusom na djecu povratnika i interno raseljenih osoba.  

Projekt je započeo u 2014. i provodit će se do kraja 2016. godine u općinama Bosanski Petrovac, Gradiška, Prijedor, Derventa, Maglaj, Bijeljina, Živinice, Mostar, Foča te Brčko Distriktu BiH, s ciljem da pomogne najmanje 2.400 ugroženih raseljenih osoba i povratnika u BiH u pronalaženju rješenja za društvene izazove sa kojima se svakodnevno susreću.  

Regionalni predstavnik UN-ove Agencije za izbjeglice (UNHCR) za jugoistočnu Europu Andrew Mayne izrazio je zahvalnost UNICEF-u što su uspjeli da se u svakoj partnerskoj općini osnuje Komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju, kao i Akcioni plan, koji može donijeti bolje struktuiranu pomoć za preostale izuzetno potrebite porodice i nedovoljno potpomognute zajednice u BiH.  

Šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u Delegaciji EU u BiH Massimo Mina izjavio je da EU nastavlja s pružanjem pomoći BiH u osiguravanju jednakog pristupa pravima za sve građane. Dodao je da je njihov glavni cilj podrška sistemu u kojem se sredstva koja su na raspolaganju za ugrožene kategorije koriste efikasno te dodjeljuju na osnovu potreba i objektivnih kriterija ugroženosti.  

Osim UNHCR-a i UNICEF-a, partneri u implementaciji projekta su Razvojni fond UN-a (UNDP), Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Hilfswerk Austria International (HWA), Bosanski humanitarni logistički servis (BHLS), Fondacija lokalne demokratije (FLD) te Udruženje Vaša prava BiH (VP), saopćeno je iz Regionalnog predstavništva UNHCR-a za jugoistočnu Evropu.

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.