Vijeće ministara BiH usvojilo plan za zaštitu od poplava vrijedan više od 590 miliona KM

21.01.2015. 15:40 0

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, usvojilo je Akcijski plan za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH 2014. – 2017., kojim se stvara okvir u kojem će pitanja zaštite od poplava i upravljanja vodama biti tretirana na usklađen i koordiniran način kako u BiH tako i na regionalnoj razini.

Nakon poplava tokom maja i avgusta 2014. godine bilo je neophodno poduzeti daljnje korake kako bi se preduprijedile takve pojave i zaštitilo stanovništvo.

 

- Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će u suradnji s drugim nadležnim institucijama na svim razinama vlasti u BiH i zakonima propisanim nadležnostima koordinirati realizaciju mjera utvrđenih Akcijskim planom, o čemu će jednom godišnje informirati Vijeće ministara BiH. Državna ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa; sigurnosti; civilnih poslova; financija i trezora i Direkcija za europske integracije će ostvariti posebnu suradnji radi efikasnije realizacije Akcijskog plana.  

 

Akcijski plan sadrži šest ključnih mjera i 22 podmjere koje će nadležne institucije realizirati do kraja 2017. godine. Paket mjera, između ostalog, obuhvaća saniranje štete od poplava, erozija i bujica na postojećim zaštitnim vodnim objektima, riječnim koritima i kanalima; usklađivanje sustava zaštite od poplava s odgovarajućim direktivom EU-a; izradu tehničkih rješenja za zaštitu od poplava; uspostavljanje hidrološkog prognoznog sustava u BiH; jačanje kapaciteta institucija u BiH u ovoj oblasti te upravljanje vodama.    

 

Za provođenje Akcijskog plana potrebno je 592,7 milijuna KM, a do sada je osigurano 267,2 milijuna KM iz kredita, grantova i proračunskih sredstava. Trenutačno je u fazi pripreme nekoliko projekata kojima će biti osigurano dodatnih 100 milijuna KM.

 

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.