Karamuji je izrečena kazna deset mjeseci uvjetno, a Batanoviću godinu dana. Kazna neće biti primjenjena ukoliko ne ponove isto djelo u periodu od dvije godine i šest mjeseci. 

Podsjećamo, Karamuja i Batanović su u noći sa 6. na 7. august 2016. godine u noćnim satima u dogovoru s nepoznatom osobom, benzinom, naftom i prerađenim motornim uljem zagadili lokalni vodovod.

Osuđeni Batanović i Karamuja učestvovali su u pucnjavi 7. augusta kada je u Ošvama izbila svađa mještana zbog lokalnog vodovoda, a došlo je i do upotrebe vatrenog oružja kada su ispaljena dva hica u vazduh.

Karamuja se nakon ovih događaja u augustu 2016. godine skrivao u šumi desetak dana, dok je Batanović uhapšen ranije.

Podsjećamo, Sud BiH je pravosnažno osudio Karamuju na dvije godine zatvora zbog ratovanja u Siriji.