Bespovratna pomoć EU Programa: Objavljena lista korisnika sa područja općine Maglaj

8.06.2015. 15:24 0

Završen je proces evaluacije aplikacija pristiglih na javni poziv EU Programa za oporavak od poplava. U nastavku vam donosimo listu odabranih korisnika.

U skladu sa javnim pozivom EU Programa za oporavak od poplava koji za cilj ima dodijeliti bespovratnu pomoć fizičkim licima koja su pretpila štetu od poplava u maju, 2014. godine sa ciljem oporavka njihove ekonomske situacije u odabranim jedinicama lokalne samouprave, UNDP je oformio komisiju za ocjenjivanje pristiglih aplikacija iz jedinica lokalne samouprave iz FBiH, RS-a i Brčko distrikta BiH. Komisiju su sačinjavali:

• Predstavnik Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;

• Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske;

• Predstavnik Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH;

• Predstavnik nevladinog sektora: Razvojna agencija NERDA Tuzla.

• Predstavnik nevladinog sektora: Agencija za razvoj grada Prijedora (PREDA). 

• Dva predstavnika Razvojnog programa Ujedinjenih nacija;

Komisija u gore navedenom sastavu je radila na ocjenjvanju aplikacija pristiglih iz jedinica lokalne samouprave Maglaj, Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Tuzla, Sanski Most, Živinice, Zenica, Srebrenik, Lukavac, Žepče, Bijeljina, Šamac, Doboj, Prijedor, Banja Luka, Modriča, Laktaši, Srbac, Šekovici, Vukosavlje, Donji Žabar, Čelinac i Distrikt Brčko.

Eliminatorni kriteriji po kojima su se birali korisnici uključuju dostavljanje dokumentacije kako slijedi:
• Kopija lične karte;
• Prijava CIPS (ne starija od 30 dana, original ili ovjerena fotokopija);
• Potvrda/prijava o pretrpljenoj materijalnoj šteti – općina/opština ili druga nadležna institucija;
• Kućna lista za stambenu jedinicu koja je pretrpila štetu;
• Dokaz o vlasništvu nad zemljištem: kopija ZK izvatka ili posjedovni list sa kopijom katastarskog plana na ime podnositelja/podnositeljke ili dokument na osnovu kojeg dokazuje postojanje prava (ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu, ugovor o poklonu, ugovor o korištenju, pravosnažno rješenje o nasljeđivanju) sa priloženim ZK ili posjedovnim listom sa kopijom katastarskog plana koji glasi na ime davaoca prava; Ugovor mora biti zaključen na najmanje 3 godine;
• Potvrda nadležne opštinske/općinske službe ili APIF-a prema mjestu prebivališta da je podnositelj/podnositeljka registrovan/a ili podnio/podnijela zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u skladu sa pravilnikom o registraciji poljoprivrednih gazdinstava;
• Ukoliko je osoba koja aplicira samohrani roditelj potrebno dostaviti sljedeće dokumente: Dokaz da se radi o samohranom roditelju (smrtni list supruga/e, rješenje o razvodu i rodni list djeteta/djece).

Kriteriji koji su inicijalno bili navedeni kao eliminatorni, a isključeni su po odluci komisije zbog nedovoljnog broja aplikanata koji su dostavili ovu dokumentaciju su:
• Potvrda sa biroa za sve nezaposlene članove domaćinstva ne starija od 30 dana; sa potvrdom dostaviti i potvrdu o socijalnom statusu članova domačinstva koju može izdati biro za zapošljavanje ili druga relevantna ustanova;
• Okvirna procjena štete na poljoprivrednom dobru od strane općine/opštine ili druge nadležne institucije.

Također, komisija je bodovala sve pristigle prijave na osnovu dodatnih kriterija kako bi se kvalitetnije ocijenile pojedinačnih prijava. Dodatni kriteriji uključuju bodovanje:

a. Broja osoba koja žive u domaćinstvu sa podnositeljem/podnositeljicom prijave
b. Broja osoba u domaćinstvu koji su nezaposleni,
c. Da li je podnositelj/podnositeljica prijave samohrani roditelj.

U skladu sa navedenim, bodovanje je izvršeno na osnovu sljedećih kriterija:
• Domaćinstva gdje su svi članovi nezaposleni su dobila 200 bodova;
• Domaćinstva gdje je samo jedan član domaćinstva zaposlen su dobila 100 bodova;
• Domaćinstva sa dva ili više zaposlenih članova nisu dobila bodove.

Bodovanje po broju članova domaćinstva je izvršeno po sljedećem principu:
• Domaćinstva sa manje od 5 članova su dobila 0 bodova;
• Domaćinstva sa 5 članova su dobila 75 bodova;
• Domaćinstva sa 6 članova su dobila 125 bodova;
• Domaćinstva sa 7 članova su dobila 150 bodova.

Bodovanje po statusu samohranog roditelja je izvršeno po sljedećem principu:
• Podnositelj/podnositeljica prijave je samohrani roditelj 150 bodova;
• Podnositelj/podnositeljica prijave nije samohrani roditelj 0 bodova.

Prijave koje su pristigle na javni poziv iz jedinice lokalne samouprave koje nisu bile uključene u javni poziv nisu bodovane.

Na osnovu kriterija za vrednovanje i bodovanje prijava, komisija je jednoglasnom odlukom predložila rang listu pristiglih prijava. Nakon toga je izvršena terenska verifikacija svih predloženih učesnika u projektu kako bi se potvrdila njihova prijava.

Odluka komisije je finalna, izuzev u slučajevima gdje su se naknadnom terenskom verifikacijom korisnicima utvrdile neregularnosti između informacija dostavljenih u prijavi i stvarnog stanja u domaćinstvu. U tim slučajevima, komisija je zadržala pravo isključenja podnositelja/podnositeljice sa liste korisnika, te su se uvrštavali dodatni korisnici koji su po osvojenim bodovima bili sljedeći na listi iz date jedinice lokalne samouprave.

Dokument sa listom odabranih korisnika možete preuzeti OVDJE.

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.