Gimnazija Edhem Mulabdić: Zvanična obavijest maturantima

31.05.2014. 13:52 0

ZVANIČNA OBAVIJEST ZA OVOGODIŠNJE MATURANTE I PROFESORE GIMNAZIJE EDHEM MULABDIC MAGLAJ

POLAGANJE MATURE 2013/ 2014. ŠK. GODINE

ISPITNI ODBOR:
1. Predsjednik - Ruvić Amir, prof
2. Zamjenik – Adisa Mehanović, prof.
3. Sekretar, član - Mirsada Parić – Muminović, prof.
4. Maida Hadžizulfić, prof. – član
5. Svjetlana Zamboni, prof. – član
6. Edin Alkaz, prof. – član
7. Mirsada Parić – M. Član
8. Esad Obralić, prof. – član
9. Nina Mrvoljak, prof. – član
10. Saša Stanić, prof. – član
11. Samra Mušinović, prof. – član
12. Aida Smajlagić, prof. – član
13. Sanela Kotorić, prof. – član
14. Šefika Mahmić, prof. – član
15. Mirela Mahmutagić, prof. – član
16. Ilija Pranjić, prof. – član

02. 06. 2014. Ponedjeljak 08 :30 – sjednica Ispitnog odbora

09:00 . Pismeni ispit iz Bosanskog jezika i književnosti
(kabineti; 301, 305, 306,)

04. 06. 2014. God 09:00 – sjednica Ispitnog odbora

04. 06. 2014. Od 09:30 – 06. 06. 2014. – Odbrana maturskih radova po komisijama

06. 06. 2014. God u 09.00 – sjednica Ispitnog odbora

BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 4
1. Amela Hidić, prof - predsjednik
2. Maida Hadžizulfić, prof. – ispitivač
3. Mirsada Hasanić, prof. – član

ENGLESKI JEZIK 7
1. Adisa Begić, prof – predsjednik
2. Svjetlana Zamboni, prof – ispitivač
3. Mirsada Hasanić, prof – član

NJEMAČKI JEZIK 6
1. Alma Mehinović, prof. – predsjednik
2. Edin Alkaz, prof. – ispitivač
3. Saša Stanić,prof. - član

TURSKI JEZIK 8
1. Mersudin Muminović, prof. – predsjednik
2. Mirsada Parić –M. Prof. – ispitivač
3. Edin Alkaz, prof. – član

BIOLOGIJA I HEMIJA 5 + 3
1. Bradarić Armir, prof. – predsjednik
2. Samra Mušinović, prof. – ispitivač i član
3. Aida Smajlagić, prof. – ispitivač i član

MATEMATIKA , NACRTNA GEOMETRIJA FIZIKA 1 + 2 + 5
1. Nina Mrvoljak, prof. – predsjednik
2. Ilija Pranjić, prof. – ispitivač, član
3. Obralić Esad , prof. – ispitivač, član

HISTORIJA I GEOGRAFIJA 3+8
1. Tatjana Bajraktarević, prof. – Predsjednik
2. Sanela Kotorić, prof. – ispitivač i član
3. Šefika Mhamić, prof. – ispitivač i član

INFORMATIKA 6
1. Hasanić Tarik, prof. – predsjednik
2. Saša Stanić, prof. – ispitivač
3. Enisa Brka, prof. – član

SOCIOLOGIJA 8
1. Mirela Jašarević, prof. - predsjednik
2. Mirela Mahmutagić, prof. – ispitivač
3. Nafa Hodžić, prof. - član

Bosna i Hercegovina, Maglaj, Aleja ljiljana br:50.
Tel: 032/603-399
Fax: 032/603-221

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.