N. Dedukić/maglajinfo.com
vijesti maglaj 2653

Dva i po mjeseca na funkciji glavnog imama

Glavni imam MIZ Maglaj Nevres ef. Hodžić: Vjerujem u maglajsku omladinu

15.11.2015. 16:35 0

Nevres ef. Hodžić je glavni imam MIZ Maglaj i na tu funkciju imenovan je prije dva i po mjeseca, a u razgovoru za maglajinfo.com govorio je o svom angažmanu u Islamskoj zajednici, utiscima o Maglaju i Maglajlijama, budućim aktivnostima i smjerovima djelovanja Medžlisa Maglaj, iskustvu sa mladim ljudima te o članarini koju članovi IZ-e plaćaju.

Nevres ef. Hodžić rođen je u Gračanici 1980. godine. Nakon osnovnog obrazovanja uspješno je završio Gazi Husrev-begovu medresu a zatim je i diplomirao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Pred sami kraj 2009. godine stigao je u Maglaj gdje je, prije preuzimanja dužnosti glavnog imama, bio imam, hatib i muallim Nove gradske ''Vali Recep Yazicioglu'' džamije. 

- Odmah na početku želim kazati da mi predstavlja zadovoljstvo što razgovaram sa članovima redakcije Maglajinfo.com. Vi ste se već etablirali kao pouzdan medij i rado čitam vaše vijesti. Hvala vam za ovaj razgovor. U Maglaj sam stigao dva ili tri dana prije početka 2010. godine, ovdje sam već skoro šest godina i moji utisci o Maglaju su svakako pozitivni. Uvjeti rada po mom dolasku u džamiji i nisu bili na nekom idealnom nivou. I pored toga,  ja sam u toj džamiji, odnosno Maglaju, vidio sebe u budućnosti, tako da sam se, bez ikakvog razmišljanja, uhvatio u koštac sa svim problemima i poteškoćama kojih je bilo na početku mog angažmana. Činjenicu da mi se dopao Maglaj potvrđuje i porodična odluka da u Maglaju riješimo i svoje stambeno pitanje.  Moja djeca su ovdje upisana u školu, ovdje imaju svoje društvo... Maglaj je inače, ako gledamo sa aspekta uvjeta življenja, lijepa i adekvatna sredina i generalno je lijep grad, lijepo uređen i ja sebe, akoBogda, i u narednom periodu vidim u Maglaju. Ipak, svjestan sam da biti imam podrazumijeva i mogućnost povremenog mijenjanja mjesta življenja i rada. Šta će biti u budućnosti – samo Bog zna - govori Nevres ef. na početku razgovora za portal Maglajinfo.com.

Tokom svog angažmana u Novoj gradskoj džamiji među džematlijama ali i među kolegama Nevres ef. prepoznat je kao vrlo aktivan i precizan rukovodilac džemata, a, kako kaže, pristup i radne navike kakve on posjeduje začete su u djetinjstvu, ali i tokom obrazovanja.

- Vjerovatno moj pristup poslu ima utemeljenje u mom odgoju. Moji roditelji, kojima sam zahvalan, od malih nogu su me učili da vrijedno radim i da preuzimam odgovornost za sve svoje poslove. Naravno, sa upisivanjem Gazijine medrese i završavanjem  Fakulteta islamskih nauka, tom odgoju je udahnuta i dodatna vjerska dimenzija. Kako sam postajao zreliji uviđao sam da su u radu i redu rješenja svih naših problema. Smatram da je profesionalni pristupu poslu, koji je još dodatno okrunjen i sviješću o misionarskoj ulozi, temelj  uspjeha. Kombinacija profesionalnosti i misionarskog pristupa je najbolji način da prije svega Uzvišeni Allah bude zadovoljan našim postupcima, ali i da isti na adekvatan način budu prepoznati od strane onih koji ih ocjenjuju - dodaje ef. Hodžić.  

Dva i po mjeseca je prošlo od kako je Nevres ef. imenovan za glavnog imama. Iako mu je savjetovano da prvih par mjeseci, ili čak i godinu dana, ne poduzima nikakve krupne korake, jer se od njega to i ne očekuje, on, ipak, misli drugačije.

- Ja ću se usuditi razmišljati i o krupnijim i o značajnijim projektima iz razloga što mi način rada Medžlisa nije nepoznanica. U Maglaju sam među svojim kolegama već šest godina, poznati su mi procesi i poslovi koji se odvijaju u Medžlisu Maglaj. Da sam na poziciju glavnog imama došao sa strane, iz nekog drugog medžlisa, onda bih vjerovatno u potpunosti ispoštovao te savjete, jer ne bi se ni moglo nešto poduzeti na planu bilo kakve promjene, organizacije i unapređenja dok se temeljito ne upoznaju potencijali Medžlisa, dok se ne upozna kolektiv, dok se ne upoznaju ljudi na koje se u nekim projektima mogu osloniti. S obzirom da ja nisam imao potrebu da sve to prolazim i da se sa svim tim upoznajem, mi već sada - Izvršni odbor, kolege i ja, kao glavni imam, ulazimo u neke značajne projekte koji će u bitnome odrediti naš budući rad - kaže ef. Hodžić. 

Prethodni glavni imam h. Izudin ef. Kruško ostavio je vidljive tragove infrastrukturnog napretka i razvoja na području Medžlisa Maglaj, i kako kaže novi glavni imam teško će ga neko u tome nadmašiti.

- Izudin ef. dugogodišnji glavni imam Medžlisa Maglaj zaista je ostavio vidljive tragove ovdje u Maglaju. Rezultati njegovog rada nikako ne mogu biti sakriveni. Kada je riječ o infrastrukturnom angažiranju, velike zasluge pripadaju Izudin - efendiji  i timu ljudi koji je tada s njim radio što je Nova gradska džamija tamo gdje jeste. U njegove velike doprinose ubrajam i restauraciju Kuršumlija džamije, obnovu svih porušenih i oštećenih džamija nakon rata. O tom aspektu rada Izudin - efendije nije nikako moguće govoriti sa omalovažavanjem. Izudin - efendija je na tom polju zaista bio dobar i malo će ga ko u tome nadmašiti. Što se tiče mog rada, u narednom periodu, zajedno sa Izvršnim odborom i sa kolegama - imamima,  fokusirat ću se na organiziranje vjerskih aktivnosti koje do sada nisu bile utemeljene, odnosno nisu bile do kraja izražene. Preduvjet svih tih zaokreta u vjerskom angažmanu vidim u finansijski stabilnom Medžlisu. Mi ćemo, ako Bog da, od Nove godine krenuti u jedan značajan projekat - projekat centralizacije sredstava članarine na području MIZ Maglaj. To je projekat kojeg je Islamska zajednica još 2004. godine donijela kao obavezu svim medžlisima. Mi smo u proteklom periodu imali sastanke sa predstavnicima Medžlisa Zenica, Žepče i Zavidovići, gdje je sprovedena centralizacija, kako bi čuli njihova iskustva koja i nama mogu biti veoma korisna. Centralizacija je najveći projekat našeg medžlisa u narednom periodu i ona bi, ako Bog da, trebala zaživjeti od 1. januara 2016. godine. Nadamo se uspjehu, jer su nam namjere iskrene. Imamo podršku i viših instanci Islamske zajednice. U takvom načinu rada svako bi znao svoju dužnost i svoje pravo. Svi naši članovi, u svim našim džematima, imali bi jednaka prava i jednake obaveze, što često danas nije slučaj, uzimajući u obzir da džemati nisu iste veličine, nemaju iste potencijale i, na neki način, autonomno funkcioniraju. U centralizaciji došlo bi do ravnopravnog raspoređivanja članarine. Svi naši članovi bili bi isto tretirani i vjerujem da bi se to odrazilo na ukupno zadovoljstvo članova Islamske zajednice, kao i na sam vjerski život na području našeg Medžlisa - izjavio je glavni imam Nevres ef.

Kada je riječ o imamima Medžlisa Maglaj oni su u stalnoj komunikaciji sa džematlijama i dobro i strpljivo rade svoj posao.

- Naši imami strpljivo rade i strpljivo utiču na promjenu vjerske svijesti naših džematlija. Naravno, nije lahko promijeniti čovjekov odnos spram bilo čega, a pogotovo spram vjere. Ne možemo mi očekivati napredak preko noći. Ako bismo uzeli na razmatranje stanje vjerskog života neposredno prije rata i, evo, dvadesetak godina poslije rata uvidjeli bismo velike promjene. Sve je to rezultat mijenjanja generalno stava ljudi prema vjeri, ali i strpljivog rada imama. Imami su na čelu svojih džemata. Znaju taktizirati, znaju stpljivo prići vjernicima. Silom se ništa ne postiže, a pogotovo mijenjanje nečije svijesti. Mislim da je to jedini ispravan pristup. Ukoliko dođe do nagle promjene u nečijem vjerskom stavu, ili nečijoj vjerskoj svijesti, onda je za očekivati da pozitivan stav spram vjere lahko iščezne. Ono što se postepeno gradi, duže traje - govori ef. Hodžić.

Kada se govori o mijenjanju vjerske svijesti, novi glavni imam kao jedan od načina mijenjanja te svijesti vidi i rad s mladima, prije svega s djecom.

- Mi imamo mektebsku djecu i s njima radimo. Naši vjeroučitelji rade u svojim školama, i djeca u toj svojoj  školskoj dobi slušaju o Islamu, o Allahu, informišu se o vjeri, bivaju pod uticajem tih časova, odnosno takvog govora. Međutim, kada naša djeca napuste mektebe i škole oni bivaju prepušteni sami sebi i dolazi do prekida u prakticiranju vjere. Naša omladina sada se intenzivno školuje. Veliki broj mladih ljudi odlazi na školovanje u univerzitetske centre, druže se sa studentima iz drugih gradova i primjećuje se da ova mlada generacija ima definitvno pozitivniji stav spram vjere. Ja vjerujem u maglajsku omladinu. Dokaz tome je i posjeta u našim džamijama na svakodnevnim namazima, na džuma–namazu, ali i posjeta džamijama tokom ramazana. Možete otići u bilo koju džamiju i vidjet ćete da dominiraju mladi ljudi. Mi imami imamo bliske kontakte sa našom omladinom. Budući projekti našeg medžlisa imat će za cilj da se još više približimo našoj omladini, da ih uključimo u naše projekte, da i oni sami daju doprinos boljitku islama i širenju što pozitivnijih vrijednosti u društvu. U velikom broju džemata imamo tendenciju intenzivnijeg rada sa omladinom i svi naši imami primijetili su da se omladina budi. Mladi su definitivno budućnost kada je riječ o pozitivnoj vjerskoj svijesti na području našeg Medžlisa - tvrdi Nevres ef.

Sredstva od članarine Islamskoj zajednici ne koriste se samo za imamske plaće, već se članarina troši i na druge brojne stvari koje je potrebno isfinansirati. Članarina Islamske zajednici je, inače, okosnica budžeta jednog medžlisa.

- Mi u Medžlisu Maglaj nemamo, pred članarine, značajnijih izvora finansiranja. Postoje neka skromna, skoro zanemariva, sredstva od vakufa. Međutim, vakufi danas nisu ono što su nekada bili. Uglavnom se naši vakufi danas svode na neke zemljišne površine koje nisu naročito iskoristive. Što se tiče vakufa, mi se u narednom periodu moramo potruditi razvijati svijest o uvakufljavanju nekih korisnih neketnina koje bi davale značajnije prihode iz kojih bi se finansirali značajni projekti za Islamsku zajednicu.  I iskorištavanju postojećih vakufa se mora u budućnosti odgovornije pristupiti.  Što se tiče članarine, potencirao bih da članovi plaćanjem članarine imaju, prije svega, ahiretsku korist. Uplaćivanjem članarine naši članovi omogućavaju da se u svim našim džematima odvija vjerski život, da naše džamije funkcioniraju, da se sa naših džamija čuju ezani, da u našim džamijama imaju imami, da su naše džamije zagrijane, da se u našim džamijama odvija mektebska nastava, da se organiziraju prigodni programi, povremeno ili stalno. Što se tiče ''ovosvjetskih'' koristi od članarine, mi ćemo se u narednom periodu truditi da naši članovi i na ovom svijetu osjete blagodati bivanja članom Islamske zajednice. Ja ne bih sada htio obećavati mnogo toga, jer moramo imati dobru finansijsku osnovu za bilo kakva obećanja, ali u narednom periodu planiramo različite projekte, posebno za naše mlade članove, i vjerujem da će oni biti zadovoljni našim rješenjima. Mi iz članarine već sada plaćamo sve, ili skoro sve, materijalne troškove dženaza naših umrlih članova. Kako sam već rekao, članarina je okosnica djelovanja Medžlisa i ja pozivam sve muslimane da podrže i budu uz Islamsku zajednicu tako što će biti redoviti članovi, a mi ćemo kao imami, kao uposlenici, kao rukovodeći ljudi MIZ Maglaj, truditi se da u svojim poslovima budemo krajnje profesionalni, da uvijek imamo na umu misionarsku dimenziju o kojoj sam već govorio, da ono što obećamo to i ispunimo. Vjerujem da ćemo početkom 2016. godine uspješno sprovesti jednu akciju učlanjenja nečlanova pod povoljnijim uvjetima, a o tome ćemo, ako Bog da, u narednih mjesec dana detaljnije obavijestiti javnost - kazao je Nevres ef. za portal Maglajinfo.com te na kraju uputio poruku Maglajlijama i Maglajkama.

- Islamska zajednica u BiH je kičma bošnjačkog naroda, a Medžlis islamske zajednice Maglaj je jedna  ćelija u tkivu Islamske zajednice. Iskoristio bih ovu priliku pozvati sve džematlije, sve članove i  javnost generalno, da podrže projekte Medžlisa Maglaj, da budu članovi te da se kada god imaju neke dileme obrate Medžlisu, a mi ćemo znati komunicirati sa svojim članovima. Medžlis Maglaj, kao i Islamska zajednica uopće, uvijek će biti uz svoj narod. To su pokazale i prošlogodišnje poplave. Islamska zajednica je iznikla iz naroda i uvijek će biti uz njega - poručio je na kraju glavni imam Medžlisa Maglaj Nevres ef. Hodžić. 

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.