Na snazi je stanje prirodne nesreće 'poplave'

Informacije o stanju na području Općine Maglaj

3.06.2014. 00:00 0

Maja 14. i 15. vremenske nepogode u vidu poplave zahvatile su gotovo cijelo područje općine Maglaj izuzev područja Novog Šehera. Pored toga pojavila su se i klizišta koja su obahvutila novošeherski kraj, Kosovu, Bradiće, Moševac, Liješnicu i Čusto Brdo. U poplavama je obuhvaćeno preko 2000 ljudi, a stradalo je i nešto stočnog fonda.

03.06. Izvještaj o NUS-u za ponadjeljak 02.06.2014.

Lokalitet Maglaj grad:

 • mina minobacača kalibra 82 mm - 1 komad
 • tromblonska trenutna mina - 1 komad
 • pješadijska mina antimagnetna 2 - 1 komad

Lokalitet Bijela Ploča:

 • ručna bomba - 15 komada
 • municija kalibra 7,62mm - 3 komada.

 


03.06. OBAVJEŠTENJE IZ KJD MAGLAJ

Iz KJD Maglaj obavještavaju da su čišćenje i radovi na cesti u južnom dijelu grada otežani zbog saobraćaja koji se odvija tim putem, a naročito zbog velikog broja teretnih i putničkih vozila.


02.06. OBAVJEŠTENJE IZ OPĆINE MAGLAJ

Obavještavamo građane da je uspostavljen rad u organima uprave Općine Maglaj, između ostalih Službi u funkciji je Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva, matični ured, te ovjera potpisa i prepisa poslovi.


02.06. Izvještaj o NUS-u za nedjelju 01.06.2014.

 • ručna bomba 1 komad- MZ Jablanica,
 • projektil ručnog bacača 1 komad- Novi Šeher
 • pješadijska mina antimagnetna 2 (pašteta) 1 komad- Maglaj grad
 • municija sitna kalibra 62 mm 213 komada- Stari grad.

 


01.06. 

 • Danas tokom dana frizerke iz Zavidovića besplatno pružaju usluge šišanja građana Maglaja kod ugostiteljskog objekta Domingo (preko puta Nove gradske džamije)
 • Jučer je sa radom počeo sa rsdom prodajni objekat (samoposluga) Eurocentar broj 9 (preko puta islamske zajednice)
 • Sutra sa radm počinje sa radom i prodajni objekat Konzuma

 


30.05. INFORMACIJE IZ OPĆINE MAGLAJ

 • Na lokalitetu Mladoševica-Strupina aktivno je klizište sa kliznom plomom u dužini od 3,5 KM.
 • Na lokalitetu Donji Bradići vidljive veće pukotine na kućama i aktivno klizište. Danas dolazi ekipa Federalnog zavoda za geologiju, od koje će se tražiti stručno mišljenje i prijedlog mjera, jer je ugroženo oko 80 kuća.
 • Nastavljeni su radovi na sanaciji magistralnog puta M17 kod naseljenog mjesta Kosova. Uskoro se očekuje završetak i puštanje u saobraćaj ove dionice.
 • Danas je iz Općine Ilidža došlo 40 volontera koji rade na čišćenju maglajskih škola. Općina Ilidža je uputila pomoć u gorivu, te je obećala dalju pomoć općini Maglaj.
 • Općinu Maglaj je posjetio direktor BBM-a Sarajevo. Ovo preduzeće će dati mehanizaciju za odvoz otpada na području općine, a dogovorena je i dalja pomoć općini Maglaj. 
 • Općinu je posjetila i humanitarna organizacija SAMARITAN Austrija, te obećala pomoć u sanaciji posljedica poplave.
 • Načelnik je sa saradnicima primio i delegaciju Oružanih snaga i LOT (Turska) Zavidovići, te je dogovoreno da će Oružane snage nastaviti raditi u cilju otklanjanja posljedica poplave.
 • Pink televizija posjetila je Općinu Maglaj i ponudila pomoć u montažnim kućicama.
 • Jučer je u Maglaju i mjesnim zajednicama radilo 40 velikih mašina na odvozu otpada.
 • Firma Georg Fischer je posjetila Općinu Maglaj i ponudila sanaciju jednog mjesnog vodovoda. 
 • Predstavnici iz SOS Kinderdorf su, također, posjetili našu Općinu.

 


30.05. PRETANAK VAŽENJA STANJA PRIRODNE NESREĆE


Odluka


30.05. POZIV OPĆINE MAGLAJ POVJERENICIMA MJESNIH ZAJEDNICA

Poziv povjerenicima MZ da provjere stanje socijalno ugroženih osoba u svojim mjesnim zajednicama, te naprave evidenciju i istu dostave Crvenom križu Maglaj.


30.05. Naredba Općinskog štaba civilne zaštite firmi Hajdić d.o.o.

 1. Kojom se naređuje firmi Hajdić d.o.o. iz Maglaja da angažiraju svu raspoloživu mehanizaciju i ljudstvo u saniranju posljedica prirodnih nesreća poplave i klizišta
 2. Gore navedeno ljudsvo i mehanizacija će vršiti čišćenje grada i naselja pogođenih poplavom, osposobljavati oštećene prometnice u općini Maglaj od poplave i klizišta, kao i sve potrebne poslove.
 3. Za plaćanje realizacije ove Naredbe zadužuju se Fuad Hajrulahović i Salko Hajdić, vlasnik firme.
 4. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

 


30.05. UKLANJANJE NUS-a

Odstranjene su 2 ručne bombe i 3 sumnjiva predmeta

 

Vode se aktivnosti na snimanju pomjeranja minskih polja zbog poplava i klizišta.

 

Jučer snimljeno stanje u Krsnom polju, Straištu, Bradićima, Parnici i Sedri sa predstavnicima BHMAC-a , UNDP, vojnog atašea Ambasade Republike Njemačke i deminerski timovi Federalne uprave Civilne zaštite.

 

Poslovi koji su u toku nastavit će se i u narednim danima.


29.05. CRVENI KRIŽ - OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se sugrađani da u Crvenom križu postoje određene zalihe krompira, te da ga oni kojima je ova namirnica potrebna mogu preuzeti u prostorijama Crvenog križa od 10h pa nadalje dok se zalihe ne potroše.


29.05. OPĆINA MAGLAJ

VAŽNO: Uputstvo za pravna i fizička lica čiji su poslovni prostori bili poplavljeni


29.05. UKLANJANJE NUS-a

28.05.2014. godine je sa više lokaliteta Maglaj grada odstranjeno sljedeće:

 

 1. Vježbovna pješadijska mina rasprskavajuća tzv.3 - 1 komad
 2. Ručna bomba -6 komada
 3. Metak kalibra 7.62 mm – 32 komada
 4. Trotilski metak ( eksploziv) 3 komada po 500 gr =1,5 kg.

 

 • Lokacija Donji Ulišnjak 
 1. Troblonska kumulativna mina -4 komada
 2. Tromblonska trenutna mina – 3 komada
 3. Projektil ručnog bacača RPG kumulativni – 1 komada
 4. Projektil ručnog bacača RPG trenutni - 1 komada
 5. Pješadijska mina antimagnetna tzv. 3 - 5 komada
 6. Pješadijska mina antimagnetna tzv. 2 – 1 komad
 7. Mina minobacača 82 mm – 1 komad
 8. Municija sitna do kalibra 20 mm – 25 komada
 9. Ručni bacač raketa tip “Zolja“ – 1 komad
 10. Projektili PAT-a kalibra 40 mm – 3 komada
 11. Ručna bomba – 1 komad

 

 • Donji Bradići

 

 1. Ručni bacač raketa tip „Zolja“ – 1 komad
 2. Bomba ručna – 3 komada.

 


28.05. CRVENI KRIŽ - OBAVJEŠTENJE

 • Podjela pomoći se vrši u Crvenom križu od 10 h za građane koji su direktno pogođeni poplavama i klizištima,a obustavljena je za ostale sugrađane.
 • Ugroženi građani svoju pomoć mogu podići svakih 5 dana uz potvrdu koja se podiže na šalteru Općine Maglaj.
 • Mole se predsjednici mjesnih zajednica da dostave konačne spiskove poplavljenih građana kako bi se pomoć mogla na najkorektniji način podijeliti.

28.05. DOM ZDRAVLJA - OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se građani Općine Maglaj da Dom zdravlja Maglaj vrši svoje redovne poslove, s tim da Dijagnostika ne radi.

Hitni slučajevi upućuju se u Kantonalnu bolnicu Zenica i Tešanj.


28.05. Naredba Općinskog štaba civilne zaštite

 1. Zadužuju se Općinski crveni krst/križ i MDD „Merhamet“ da zajedničkim djelovanjem uskladište u Crveni krst/križ općine Maglaj svu konzerviranu hranu i prerađevine iz skladišta „Primus“ objekta.
 2. Konzervirana hrana će biti dijeljenja bez naloga resorne službe mašinistima i drugim licima koja rade na čišćenju grada sa mehanizacijom.
 3. MDD “Merhamet“ će izlaz robe iz skladišta i drugu dokumentaciju predati koordinatoru/ volonteru imenovanom od Općinskog štaba civilne zaštite gospodinu Marinku Kelaviću.
 4. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

 


28.05. OPĆINA MAGLAJ - OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se građani općine Maglaj da je Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti uspostavila sljedeće usluge građanima i to:

 1. Šalter za ovjere potpisa, prijepisa i rukopisa – šalter sala.
 2. U kancelariji broj 24. uspostavljeno izdavanje uvjerenja o poplavljenim objektima za lica kojima je ova javna isprava potrebna u firme kao dokaz za ostvarivanje njihovih prava iz radnog odnosa.
 3. Da je uspostavljen Matični ured sa sjedištem na III spratu kancelarija broj 66.

 

Građani se mogu obraćati u ove urede resorne Službe svaki radni dan.


28.05.

Na području općine Maglaj dana 26.05. odstranjene su četiri ručne bombe


27.05.

Komandant Federalnog štaba Civilne zaštite TEK DANAS je posjetio Maglaj. Svaka čast!


27.05. - JU Gimnazija Edhem Mulabdić: OBAVIJEST ZA MATURANTE


Obaviještavaju se ovogodišnji maturanti da zvanično polaganje mature počinje 02.06.2014.godine. O tačnim terminima polaganja i odbrane maturskih radova po komisijama bićete blagovremeno obaviješteni! Veliki pozdrav za naše maturante!


27.05.

Izvještaj o mjerama higijensko-epidemiološke zaštite stanovništva Općine Maglaj za ponedjeljak, 26.05.2014.


27.05. - INFORMACIJA O LIJEKOVIMA

Općinski štab civilne zaštite donosi naredbu:

 

 1. Da se lijekovi, sanitetski materijal i ostalo koji pristižu kao humanitarna pomoć za općinu Maglaj usmjeravaju prema JU „Doma zdravlja“ Maglaj.
 2. Zadužuje se JU „Dom zdravlja“ Maglaj da sve pristigle lijekove, pelene i dječiju hranu iz humanitarne pomoći prosljeđuje: Narodnoj apoteci u Maglaju čiji se ogranak nalazi u prostorijama Doma zdravlja Maglaj u skladu sa registriranom djelatnošću, a sanitetski materijal i dezinficijense zadržava za obavljanje svoje djelatnosti.
 3. Za praćenje realizacije ove Naredbe zadužuje se Komisija u sastvau: Drnda – Čičeklić dr. Emira, spec. Gin i akuš., Vehabović dr. Elvir , spec. Med. Biohemije i Mr.ph. Tutundžić Samija, počev od 17.05.2014. godine do daljnjeg.

 


27.05.

Obavještavaju se privredni subjekti (fizička i pravna lica) da su dužni prijaviti štetu usljed elementarnih nepogoda do četvrtka, 29.05. u prostoriji broj 23 u zgradi općine.


27.05.

Na području općine Maglaj dana 26.05. pronađena i uklonjena su sljedeća neeksplodirana ubojna sredstva:

 • tromblonska mina, osvjetljavajuća, 2 komada
 • ručna bomba, 5 komada
 • okvir za automatsku pušku 3 komada
 • municija sitna do kalibra 20mm, 163 komada

27.05.

Dobiveni rezultati urađenih analiza uzoraka vode uzetih iz gradskog vodovoda u srijedu 21.05.2014. godine, pokazuju da i dalje voda ima zadovoljavajuće mikobiološke parametre ispitivanja i osnovne fiziko-hemijske karakteristke osim povećane koncentracije rezidualnog hlora (0,7 mg/l).

 

He služba JU Dom zdravlja Maglaj i dalje svakodnevno prati prisutnost rezidualnog hlora u vodi.

 

NAPOMENA:

 • Vodu iz gradskog vodovoda ne koristiti za piće i iz razloga mjere opreza zbog pucanja cjevovoda ili pojave nekog drugog problema koji bi u momentu mogao izazvati promjene karakteristika iste.
 • I dalje će se vršiti redovna kontrola kvaliteta vode putem Kantonalnog zavoda za Javno zdravstvo Zenica, a stanovništvo će biti redovno obavještavano.

 


26.05. - Obavještenje iz Općine Maglaj o prijavi šteta na poljoprivrednim površinama

Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ostali građani koji su pretrpjeli štetu na poljoprivrednim kulturama, usljed poplave ili klizišta, da štete prijave mjesnim zajednicama u kojima stanuju. Potrebno je navesti ime i prezime vlasnika, posjednika ili zakupoprimatelja poljoprivrednog zemljišta, matični broj, oštećenu površinu i oštećenu kulturu, te broj ugrožene i uginule stoke. Također je potrebno navesti naziv mjesne zajednice gdje se nalazi oštećena poljoprivredna površina, ukoliko se radi o zemljištu koje se nalazi na području druge mjesne zajednice u odnosu na mjesto prebivališta. Predsjednici mjesnih zajednica su dužni popise šteta dostaviti u Općinu Maglaj, Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva, ured broj 23.

Napominjemo da se radi samo o evidenciji oštećenih i uništenih poljoprivrednih parcela i kultura, te ugrožene ili uginule stoke, i da će komisija za procjenu šteta naknadno obići sve mjesne zajednice na području općine Maglaj i uraditi procjenu šteta.


26.05.

Važna obavijest za poreske obveznike sa područja Općine Maglaj


26.05. - Informacija iz Općine Maglaj

 

Policijska stanica
Obavještavaju se građani da je moguća uspostava saobraćaja na regionalnom putu M17 danas ili sutra u naseljenom mjestu Kosova.
Bezbjedonosna situacija drži se pod kontrolom.

 

Komunalno javno društvo

KJD obavještava građane da će isporuka vode koja se još uvijek smatra tehničkom biti u vremenu od 6 do 22:30.

 

 • Apel građanima

Pozivaju se građani da pomognu radnicima koji dolaze sa mehanizacijom da očiste njihove kvartove. Ne možemo očekivati od volontera koji pristižu u grad da obavljaju sve poslove koji se tiču poslova kućnih savjeta.

 

 • Crveni križ

Od juče otpočela ponovna podjela pomoći Crvenog križa za građane koji su pogođeni elementarnim nepogodama, a obustavlja se za druge do daljenjeg.

Ugroženi građani svoju pomoć mogu podići svakih 5 dana uz potvrdu koja se podiže na šalteru općine Maglaj.

Mole se predsjednici mjesnih zajednica da dostave konačne spiskove poplavljenih građana i one koji su u teškom socijalnom stanju kako bi se raspodjela pomoći mogla na najkorektniji način podijeliti.

Obavještavaju se građani koji su iseljeni da su obavezni da se jave u kancelariju broj 24 ili kod predsjednika mjesnih zajednica.

 


26.05.

Jučer je na području općine Maglaj odstranjeno je 6 ručnih bombi i 15 komada municije kalibra 7,9mm


25.05.

Mole se svi građani koji su očistili svoje stambene i poslovne prostore da se za dezinfekciju jave na broj 032/603-436.


25.05.

Prijavu privatne poplavljene imovine možete prijaviti u Općini Maglaj, kancelarija broj 24.

 

Nakon prijave, sa potvrdom koju dobijete možete podići osnovne potrepštine u Crvenom križu na željezničkoj stanici.


25.05.

Imenovana je Komisija za pregled higijensko-tehničke ispravnosti prostora za rad sa prehrambenim namirnicama i predmetima opšte upotrebe u sastavu:

 1. Merima Mahmutović, sanitarno-komunalno vodoprivredni inspektor,
 2. Jasminka Saračević, stručni savjetnik za upravno rješavanje u oblasti urbanizma, građenja i stambenoj oblasti,


Komisija je zadužena da vrši pregled svih prijavljenih objekata-prostora koji su prijavljeni kod službe civilne zaštite i u kojima su stvoreni sanitarno-tehnički i higijenski uslovi za početak rada.


 25.05.


Vlasnicima poplavljenih poslovnih prostora, stambenih jedinica ili kuća koji borave u inozemstvu da su obavezni preko svojih punomoćnika, krvnih srodnika ili prijatelja odmah pristupiti čišćenju tih objekata od vode i mulja radi vršenja dezinfikacije i deratizacije, jer su isti zaključani i stanje u takvim objektima je nepoznato. Čišćenju takvih objekata je obavezno pristupiti odmah.

 

Vlasnicima poplavljenih prostora, stambenih jedinica ili kuća koji nisu izdati pod zakup, odnosno ne koriste se, da su obavezni odmah pristupiti čišćenju tih objekata od vode i mulja radi vršenja deratizacije i dezinfikacije jer su isti zaključani i stanje u takvim objektima je nepoznato. Čišćenju takvih objekata pristupiti odmah.


 25.05.


Podjela humanitarnih roba iz Crvenog križa- za građane Maglaja sa skladišta na željezničkoj stanici vršit će se samo za građane koji su poplavljeni uz potvrdu iz općine u terminu 10-16 h.

 

Podjela za građane koji nisu poplavljeni se obustavlja. Podjela za one koji su poplavljeni vršit će se svakih 5 dana.


25.05.

Mole se svi građani koji su očistili svoje stambene i poslovne prostore da se za dezinfekciju jave na broj 603-436.


25.05.

Općinski štab civilne zaštite donosi naredbu:

 

 1. Da se rabljena roba - polovna roba pristigla za stanovništvo u skladištu firme "Bontex" d.o.o. izdaje bez naloga Službe za boračko - invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti općine Maglaj za mjesne zajednice Maglaj
 2. Da su multivitaminski napici od limuna i narandže skladišteni u Marhamet dd izdaju stanovništu bez suglasnosti resorne službe
 3. Da se voda tvornički pakirana u plastičnu ambalažu (kanisteri, boce i sl.) izdaje bez naloga resorne službe, a koja je skladištena u svim skladištima "Bontex" d.o.o., Crveni križ/krst, Merhamet za građane

 

 


25.05.

Obavještavaju se stanari da se organizuju preko kućnih savjeta i očiste svoje podrume, te ne očekuju pomoć volontera jer nam je grad zatrpan smećem. 

Na regionalnom putu Doboj - Maglaj bit će otežana komunikacija, te molimo putnike da budu strpljivi.

Obavještavaju se vlasnici privatnih vozila koji učestvuju u saobraćaju unutar gradske jezgre da ne smetaju mehanizaciji koja radi na raščišćavanju otpada ispred objekat.Policija će vršiti usmjeravanja, te vas molimo za razumijevanje i strpljenje.

 


25.05.

Obavještavaju se građani uže gradske jezgre koji su se prijavili resornoj službi da su im objekti (stambene jedinice i vlastite kuće) poplavljeni u ovoj elementarnoj nepogodi, da mogu podići robne pakete u Crvenom Križu (Željeznička stanica) uz identifikacijski dokument. Paketi se mogu podići od sutra, 25.05. pa na dalje uz pribavljenu saglasnost resosrne službe koja se daje na info pultu na ulazu u općinu Maglaj.

____________________________________________________________________________________________

Nastavlja se čišćenje grada i drugih poplavljenih područja.

Upućena mehanizacija na Omerdino Polje gdje je otvorena privremena lokacija za odlaganje otpada ispod stare Gimnazije. Velika količina krutog i drugog otpada je već očišćena.

Upućena mehanizacija za čišćenje Fojnice koja je doživjela katastrofalna razaranja.

Posjeta Međunarodnog komiteta Crvenog križa, Društva Crvenog križa BiH i TV1 Slovenija općini Maglaj.

SOS Kinder posjetili općinu Maglaj, dogovorena internacionalna pomoć za djecu i Dječiji vrtić.


Kuhinja locirana ispred Konzuma dobro funkcioniše i kuha se oko 1000 obroka dnevno. Svi mogu koristiti kuhinju.


Distribucija paketa se nastavlja za grad na lokaciji Crvenog križa (željeznička stanica) i za mjesne zajednice iz firme Bontex.


Hrane i vode ima dovoljno.


Pozivaju se sve mjesne zajednice i kućni savjeti da preuzmu alat za čišćenje kojeg ima u skladištu na željezničkoj stanici. 


Služba hitne pomoći osposobljena i usluge pruža u JU Dom zdravlja.


Porodične ambulante funkionišu normalno


Pozivaju se svi kućni savjeti da organizovano i samostalno pristupe čišćenju poplavljenih prostorija. 


Veliki broj volontera pomaže na čišćenju Maglaja, a za sutra stižu nove prijave. Svima od srca veliko hvala.

_______________________________________________________________________________________

Na osnovu urađenih analiza uzoraka vode uzetih iz gradskog vodovoda dobivenih rezultata iz Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Zenica, obavještavamo stanovništvno da voda iz gradskog vodovoda ima zadovoljavajuće mikrobiološkee karakteristike i osnovne fizičko-hemijske karakteristike shodno Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, osim povećanog sadržaja rezidualnog hlora. Također HE Služba Doma zdravlja Maglaj u nekoliko navrata svakodnevo prati prisutnost rezidualnog hlora u vodi.


NAPOMENA:

- Vodu iz gradskog vodovoda ne koristiti za piće iz razloga mjere opreza zbog pucanja cjevovoda ili pojave nekog drugog problema koji bi u momentu mogao izazvati promjene karakteristike iste.

- I dalje će se vršiti redovna kontrola kvaliteta voda putem Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Zenica, a stanovništvo će biti redovno obavještavano.

_______________________________________________________________________________________

U mjesnim zajednicama potpuno je poplavljeno 600 stambenih jedinica, pretpostavlja se oko 500 stanova u gradu.

 

Prema preliminarnim rezultatima do kojih je došla nadležna Općinska služba do dana, 23.05.2014. godine sa područja općine Maglaj evidentirano je 1098 porodica koje su raseljene ili oštećene od poplave ili pojave klizišta, od toga sa područja drugih općina zbrinuto je 58 porodica.

 

Potrebna je svaka vrsta pomoći za općinu Maglaj. Trenutno je najneopohodnija mehanizacija, a u narednom periodu će biti neophodan građevinski materijal , stolarija, namještaj, bijela tehnika, te da se organizuje pomoć školama, Domu zdravlja, biblioteci.

 

Sve informacije o stanju na općini Maglaj možete dobiti na 032/609-587.

 

Tim za informisanje općine Maglaj

__________________________________________________________________________________________

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.