maglajinfo.com
vijesti maglaj 1510

Donesena odluka o finansiranju političkih stranaka

Iz Budžeta općine Maglaj u 2016. godini strankama bi trebalo biti isplaćeno 112.860,00 KM

12.03.2016. 11:59 0

Prema Odluci koja je objavljena u Službenim novinama općine Maglaj broj 2/16, političkim strankama koje su na izborima 2012. godine dobile status parlamentarnih u 2016. godini iz Budžeta općine Maglaj trebalo bi biti isplaćeno ukupno 112.860,00 KM.

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH, člana 42. Statuta Općine Maglaj, člana 3. Zakona o finansiranju političkih stranaka, člana 7. stav 6. Odluke o finansiranju Zeničko-dobojskog kantona, člana 23. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2016. fiskalnu godinu, člana 3. Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu finansiranja parlamentarnih grupa političkih stranaka u 2016. godini Općinski načelnik Mehmed Mustabašić donio je odluku o rasporedu i isplati sredstava Budžeta općine Maglaj za 2016. godinu, Pozicija „Finansiranje parlamentarnih grupa političkih stranaka“, a koja je objavljena u Službenim novinama općine 23. februara, broj 2/16. 

Članom 1. Odluke utvrđuje se raspored i način transferisanja sredstava koja su planirana u Budžetu Općine Maglaj za 2016. godinu, Razdjel 10. Organizacioni kod 101, Ekonomski kod 614311 - ''Finansiranje parlamentarnih grupa političkih stranaka'' u iznosu od 112.860,00 KM.

U članu 2. Odluke stoji kako se sredstva iz člana 1. raspoređuju tako da se 30% sredstava raspoređuje jednako svim političkim strankama koje su status parlamentarne stranke dobile na općinskim izborima 2012. godine. 60% sredstava od ukupnog iznosa planiranog u Budžetu za 2016. godinu raspoređuje se korisnicima – parlamentarnim grupama u Općinskom vijeću shodno broju vijećnika u pojedinoj parlamentarnoj grupi političke stranke. 10% ukupnog iznosa raspoređuje se parlamentarnim grupama srazmjerno broju vijećničkih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu.

Tako bi prema ovoj odluci Stranci demokratske akcije mjesečno trebalo biti isplaćivano 3.450,20 KM, Socijaldemokratskoj partiji 2.585,00 KM, Stranci za BiH 628,80 KM, HDZ-u 628,80 KM, Stranci penzionera 628,80 KM, Savezu za bolju budućnost 854,60 KM te Narodnoj SRzB 628,80 KM što je ukupno 9.405,00 KM mjesečno, a 112.860,00 KM godišnje.

Kako stoji u Odluci iznos sredstava parlamentarnim grupama političkih stranaka transferisat će se mjesečno sa transakcijskog računa Budžeta Općine Maglaj na transakcijske račune političkih stranaka kojima pripadaju pojedine parlamentarne grupe.

Ova odluka stupila je na snagu 19. februara 2016. godine a primjenjuje se od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine.

Isti iznos sredstava u svrhu finansiranja političkih stranaka bio je planiran i u Budžetu općine za 2014. godinu kada je strankama u potpunosti isplaćeno 112.860,00 KM, dok je prošle godine strankama od planiranih 112.860,00 za godinu u periodu januar-juni isplaćeno 18.810,00 KM.

Odluku možete pročitati na stranici 21 Službenih novina općine Maglaj klikom ovdje

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.