maglajinfo.com
vijesti maglaj 1106

Fizička lica koja imaju ili su imala status povratnika ili raseljene osobe

Javni poziv za učešće u podizanju zasada malina na području Maglaja

1.10.2015. 11:13 0

Projekat ''Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma'' će dodijeliti bespovratnu pomoć fizičkim licima koja imaju ili su imala status povratnika ili interno raseljenih osoba.

Projekat finansiraju Evropska unija i UNHCR, a implementiraju ga agencije UNHCR, UNDP, UNICEF, IOM, Bosanski humanitarni logistički servis (BHLS), Fondacija lokalne demokratije (FLD), Hilfswerk Austria International (HWA) i Vaša prava BiH (VP BiH).

Pravo učešća imaju sva fizička lica koja ispunjavaju osnovne i dodatne kriterije na području jedinica lokalne samouprave Foča, Gradiška, Maglaj i Prijedor.

Svaki korisnik će dobiti sljedeći paket za podizanje zasada malina:
- Paket za podizanje zasada maline na površini od 1,000m2 do 2,000m2, što uključuje sadni materijal, paket prihrane i zaštite za prvu godinu proizvodnje te  sistem za navodnjavanje.

Svaki korisnik će dobiti kombinaciju od dvije sorte (Miker i Polka, u jednakom omjeru za izabranu površinu) za sadnju na otvorenom do maksimalne površine od 2,000 m2.

NAPOMENA: Navedeni paket za podizanje zasada malina se ne može mijenjati niti prilagođavati zahtjevima i željama podnositelja/podnositeljice prijave.


Od podnostelja/podnositeljice se očekuje da osigura između 1,000 m2 do 2,000 m2 obradivog zemljišta na kojem će se pokrenuti ova proizvodnja, zatim stabilan izvor vode, pripremu zemljišta za sadnju, te da se pridržavaju stručnih uputa i ugovornih odredbi. Podnosioc/podnositeljica će biti dužan/a da osigura potporne stubove i žicu, stajnjak, te pripremu zemljišta, što uključuje čišćenje i uklanjanje postojeće vegetacije i ostale pripremne aktivnosti prije i za vrijeme sadnje.

Tokom čitavog procesa i trajanja Projekta, podnositelju/podnositeljici će biti obezbijeđena stručna i tehnička pomoć kao i edukacija, u skladu sa dobrim poljoprivrednim praksama.

Odabrani podnositelj/podnositeljica će potpisati ugovor sa UNDP-om u BiH gdje će biti definisana prava i obaveze po pitanju bespovratne pomoći.

Pravo učešća imaju sva fizička lica koja ispunjavaju osnovne i dodatne kriterije i koja su spremna da obezbijede gore tražene pretpostavke i uslove.

Fizička lica koja su već dobila pomoć kroz ekonomsku komponentu projekta „Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“, nemaju pravo prijave na ovaj javni poziv.

Nakon objave ovog poziva za podnošenje prijava, sva zainteresirana fizička lica koja žive na području odabranih jedinica lokalne samouprave, mogu preuzeti odgovarajuće obrasce za prijave u zgradi jedinice lokalne samouprave u kojoj žive ili sa web stranice http://www.ba.undp.org.

Prijavni obrazac sa uputama za podizanje zasada malina možete preuzeti ovdje.

Fizička lica koja ispunjavaju uslove se pozivaju da dostave prijave, uključujući i svu potrebnu prateću dokumentaciju koja je navedena u nastavku, najkasnije do 13.10.2015. god. do 13:00 sati. Sve prijave slati na registry.ba@undp.org ili direktno u jedan od UNDP ureda:

a.    Sarajevo: Zmaja od Bosne bb (UN House)
b.    Doboj: Cara Dušana bb
c.    Banja Luka: Trg Republike Srpske 1/C1

Fizička lica koja se prijavljuju za Projekat  „Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“ treba da na svojoj prijavi u zatvorenoj koverti navedu Prijava za projekat „Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“.

Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj faksa +387 33 552 330 ili e-mail registry.ba@undp.org.

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.