maglajinfo.com
vijesti maglaj 2060

Ugrožena sigurnost građana

Maglaj među deset općina u BiH sa najvećim brojem mina

24.02.2017. 22:02 0

Čak i 22 godina nakon završetka rata u BiH, mine predstavljaju opasnost za veliki broj građana, piše Faktor.

Prema podacima koje je Vijeće ministara BiH (VMBiH) objavilo u vidu odgovora na pitanja državnih parlamentaraca, navodi se da je problem mina identificiran u 129 općina.

- Trenutno je identificirano 8.800 minama zagađenih mikrolokacija u 1.400 ugroženih naseljenih mjesta BiH. Mikrolokacije zagađene minama direktno utječu na sigurnost 545.000 stanovnika ili 15 posto od ukupnog broja stanovnika BiH. Trenutna veličina sumnjive opasne površine na mine u BiH iznosi 1.123 km2 ili 2,3 posto u odnosu na ukupnu površinu BiH, na kojoj je, procjena je, zaostalo 84.000 mina - navodi se u dokumentu VMBiH.

Prema veličini sumnjive opasne površine na mine, BiH je najpogođenija zemlja minskim problemom u Evropi. Struktura sumnjive opasne površine u BiH je 62 posto šumsko zemljište, 26 posto poljoprivredno zemljište, 10 posto infrastrukturno zemljište i dva posto ostalo.

Najpogođenije geografske regije minskim problemom u BiH su Bosanska Posavina, Srednja Bosna, Krajina i regija Doboja. Deset općina sa najviše visoko ugroženih zajednica u BiH su Doboj, Teslić, Maglaj, Usora, Zavidovići, Gornji Vakuf, Sanski Most, Velika Kladuša, Travnik i Ilijaš.

U BiH je trenutno u toku realizacija Strategije protivminskog djelovanja 2009-2019. godina, koju je VMBiH usvojilo 2008. godine. Ovim dokumentom je predviđeno da BiH bude zemlja bez mina od 2019. godine.

U periodu od 2009. do 2016. ispunjeno je tek 50 posto planiranih operacija deminiranja, i projekat kasni četiri godine. Ključni razlog kašnjenja je u nedostatku finansijskih sredstava jer je od planiranih 660 miliona KM utrošeno tek 330 miliona KM.

- U periodu 1996-2016. u BiH su oslobođena 3.073 km2 sumnjive opasne površine na mine. Od toga, 188 km2 (ili 6 posto) operacijama humanitarnog deminiranja akreditovanih organizacija, a ostalo netehničkim metodama Centra za uklanjanje mina u BiH - navode iz VMBiH.

U operacijama humanitarnog deminiranja pronađene su i uništene 62.000 protivpješadijskih mina, 8.000 protivtenkovskih mina i 55.000 komada ESZR. Od 1992. godine, od mina je u BiH stradalo 8.379 osoba. Od toga, u poslijeratnom periodu stradalo je 1.751 osoba, od čega 612 osoba smrtno.

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.