maglajinfo.com
vijesti maglaj 2587

Maglaj: Objavljen konkurs za dodjelu općinskih stipendija

7.05.2017. 17:39 0

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti Općine Maglaj 05. maja 2017. godine raspisala je konkurs za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2016/2017. godinu. Tekst raspisanog konkursa prenosimo u cijelosti.

Na osnovu člana 3. Odluke o dodjeli studentskih stipendija redovnim studentima sa područja općine Maglaj za akademsku 2016/2017. godinu, broj: 02-05-1-446/17 od 02.03.2017. godine, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravi i društvene djelatnosti Općine Maglaj raspisuje K O N K U R S za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2016/2017. godinu.

I

Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

* da imaju prebivalište na području općine Maglaj,

* da su redovni studenti studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini,

* da u akademskoj 2016/2017. godini ne koriste stipendiju ili studentski kredit od nekog drugog subjekta.

Pravo učešća na konkursu nemaju studenti:

* koji obnavljaju godinu na istom ili drugom fakultetu,

* koji imaju status apsolventa,

* koji studiraju na privatnim visokoškolskim ustanovama.

II

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1) potvrdu o prebivalištu na području općine Maglaj (ne stariju od 6 mjeseci);

2) uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta dodiplomskog studija;

3) za studente prve godine dodiplomskog studija ovjerene kopije svjedodžbi od I-IV razreda srednje škole;

4) za studente prve godine dodiplomskog studija dokaz o izboru učenika generacije u srednjoj školi - ovjerena fotokopija diplome učenika generacije iz prethodne školske godine;

5) za studente druge i viših godina dodiplomskog studija uvjerenje visokoškolske ustanove sa izvedenom prosječnom ocjenom u prethodnim godinama studija (ne stariju od 3 mjeseca);

6) izjavu da nisu korisnici stipendije od drugog davaoca za akademsku 2016/2017. godinu.

III

U slučaju prijave na konkurs studenata čije su ocjene na fakultetu iskazane od 1-5 primjenjivat će se tumačenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

IV

Sva dokumenta uz prijavu dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

V

Konkurs ostaje otvoren 15 dana računajući od dana objave.

VI

Prijave dostavljati u koverti na pisarnicu Općine Maglaj ili putem pošte na adresu:

OPĆINA MAGLAJ

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti sa naznakom: KOMISIJI ZA DODJELU OPĆINSKIH STUDENTSKIH STIPENDIJA

„Prijava na konkurs za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2016/2017. godinu"

VII

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.