preporod.com
vijesti maglaj 2319

Maglajlije, braća hafizi Nermin i Maid Ibrahimović odbranili magistarske teze

3.12.2015. 22:09 0

U istom danu na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru magistrirali su braća hafiz Nermin ef. Ibrahimović, imam u džamiji Dibekhana u Tešnju, i hafiz Maid ef. Ibrahimović, imam u džematu Soukbunar u Sarajevu.

Na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru, 17. novembra 2015. magistarske radove odbranila su braća hafiz Nermin ef. Ibrahimović, imam u džamiji Dibekhana u Tešnju, i hafiz Maid ef. Ibrahimović, imam u džematu Soukbunar u Sarajevu, obojica rođene Maglajlije.

Hafiz Nermin efendija magistrirao je na temu Metode u poučavanju Kur'ana gledajući i napamet. Komisiju su činili prof. dr. Enver Gicić, predsjednik, prof.dr. Haris ef. Hadžić, mentor, i prof. dr. hafiz Almir Pramenković - član. Tema magistarskog rada hafiza Maida ef. Ibrahimovića bila je: Devijacije kod tumačenja Poslanikovog, s.a.v.s. SunnetaUspješnu odbranu rada imao je pred komisijom prof.dr. Enver Gicić- predsjednik, prof.dr. Hajrudin Balić - mentor, prof. dr. hafiz Almir Pramenković - član, piše preporod.com.

Iz biografije mr. hafiza Nermina Ibrahimovića

 Mr. hafiz Nermin Ibrahimović rođen je 17. 05.1975. godine u Doboju. Osnovnu školu završio je u Maglaju. Najveća zasluga za njegovo vjersko usmjerenje pripada rahmetli Ferid- ef. Čičkušiću. Veliku podršku u svemu ovome imao je i od rahmetli majke Zehre, koja zbog teške bolesti veoma mlada preselila na Ahiret. Medresu završava 1996. godine. Nakon školovanja u medresi, u oktobru 1996. , odlazi u Jordan kako bi naučio arapski jezik.

U januaru 1998. godine upisuje se na Univerzitet Imam Muhammed ibn Saud u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Odsjek za šeri'atsko pravo i arapski jezik, kojeg uspješno završava u januaru 2002. godine.

Na trećoj godini studija od strane Ministarstva za vjeru u UAE primljen je za imama u jednoj od najvećih džamija u gradu Ajman. Ljubav za  domovinom i nada da će dati veći doprinos Allahovoj vjeri vraća se u BiH. Nakon kratkog angažmana na mjestu vjeroučitelja u srednjoj školi u Maglaju, u oktobru 2002. godinepostavljen je za imama u džematu Miljanovci Novi MIZ Tešanj gdje ostaje nepunih 12 godina.

Hifz je položio pred komisijom Rijaseta, a hafiska dova održana je u Kutahijidžamiji u Tešnju.Od 1. septembra 2014. godine imam je Dibekhana džamije u Tešnju. Oženjen je hadži hanumom Aidom, a otac je Ajne, Adne i Nedžme.

Iz biografije mr. hafiza Maida ef. Ibrahimovića

 Hafiz Maid ef. Ibrahimović rođen je 17. 01. 1979. godine u Maglaju. Majka mu je preselila 1989. kad je imao 10 godina, a 2008. godine obavio je hadždž kao bedel za svoju majku. Osnovnu školu završio je u rodnom Maglaju, potom 1995. godine upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Godine 2000. odlazi u Medinu da nauči arapski jezik. Nakon toga se upisuje na Islamsku pedagošku akademiju u Zenici, koju završava 2005.godine.

Studije nastavlja na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu – Odsjek za imame, hatibe i muallime koji završava u roku, 22. 06. 2009. godine. Već petnaest godina radi kao imam, hatib i muallim. Pet godina radio je na području MIZ Maglaj, dvije godine kao vjeroučitelj i honorarni imam, a tri godine u džema'atu Čobe. Od 29. 09. 2005. do 31.12.2013. godine radi u džema'atu Maline, MIZ Travnik. Od 01. 01. 2014. radi u džematu Soukbunar, MIZ Sarajevo. Hifz je položio 2011. godine. On je zajedno sa svojim bratom Nerminom, kao dijete, muezzinio u Kuršumliji džamiji u Maglaju. Oženjen je Atifom s kojom ima kćerku Nudžejmu (ove godine upisala Gazi Husrev-begovu medresu) i sina Tarika.

Magistarski radovi braće hafiza Nermina i hafiza Maida Ibrahimovića ocijenjeni su od strane komisije najboljom ocjenom - 10.

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.