maglajinfo.com
vijesti maglaj 3606

Muhamed Osmić izabran za novog-starog predsjednika OO SDA Maglaj

22.04.2015. 19:15

Muhamed Osmić izabran je za novog-starog predsjednika OO SDA Maglaj sa 40 glasova podrške od 44 prisutna delegata saznaje portal maglajinfo.com.

Na redovnoj Izbornoj skupštini OO SDA Maglaj koja je održana danas u sali DK ''Edhem Mulabdić'' Muhamed Osmić izabran je za predsjednika OO SDA Maglaj sa 40 glasova podrške dok je Mirsad Nalić, drugi kandidat dobio 4 glasa podrške od 44 prisutna delegata.

Mirsad Nalić potpredsjednik OO SDA Maglaj

Nakon glasanja za potpredsjednika stranke Mirsad Nalić dobio je 28 glasova.

Izabran novi Izvršni odbor

Nakon izbora predsjednika i potpredsjednika prisutni delegati pristupili su izboru kandidata za Izvršni odbor OO SDA Maglaj. 

Prema pravilima Izvršni odbor broji 19 članova. Sedam kandidata bira Skupština direktno zaokruživanjem predloženih kandidata, listu sa 7 kandidata predlaže izabrani predsjednik OO, a Skupština istu usvaja ili odbija, dok 5 članova Izvršnog odbora čine po automatizmu: predsjednik Kluba vijećnika, predsjednik Asocijacije mladih, predsjednica Asocijacije žena te predsjednik i potpredsjednik OO SDA. 

Nakon glasanja slijedeći kandidati su izabrani u Izvršni odbor OO SDA Maglaj: Safet Jašić, Kusur Eldis, Jusufbašić Munib, Nuhan Amar, Mejrić Elda, Ridžal Senad, Letić Hamed.

Listu koja je usvojena od strane Skupštine na prijedlog predsjednika a vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti sačinjavali su slijedeći članovi: Abdurahmanović Adis, Habibović Jasmin, Muminović Samir, Mehinagić Mustafa, Hasanić Fuad, Nalić Elvedin, Osmanagić Halil.

Naredne sedmice Izvršni odbor trebao bi biti kompletiran kada će biti birani predsjednik Asocijacije mladih te predsjednica Asocijacije žena.

Budi u toku - www.maglajinfo.com