Sehur

Iftar

Vaktija 1441/2020.
maglajinfo.com
vijesti maglaj 1306

Do 31. marta

Natron-Hayat d.o.o. Maglaj: Obavještenje o proljetnom remontu

10.03.2021. 09:19 0

Na osnovu člana 15. Zakona o zaštiti zraka te njegovim izmjenama i dopunama (Sl.novine FBIH broj: 33/03 i 4/10), te Zakonu o zaštiti okoliša i njegovim izmjenama i dopunama (Sl. novine FBIH broj: 33/03 i 38/09), kao i obavezom iz Okolinske dozvole, iz "Natron-Hayata" obavještavaju da je započeo proljetni remont 2021.

Remontni radovi će se vršiti na postrojenjima: sjekaone, kamyr kuhača, filtera i separacije, kaustike i roto peći, uparivaone, rashladnog tornja br.1, peći za spaljivanje gasova, lužnog kotla LUKO 4, papir mašine PM-3 i papir mašine PM-4, linije starog papira LSP, Wellpapp, kotlova na biomasu BB1, BB2 i turbogenerator TG-4, mlinovima uglja 1 i 2, ugljenog kotla UKO-4, kran MIN Niš, kran MIAG, mazutna stanica, trakasti transporteri, turbogenerator TG-3, kompresorska stanica, ventili sigurnosti, otpadne vode, hemijska priprema vode HPV i nova filter stanica NFS.

Radove će izvoditi radnici "Natron-Hayata" d.o.o. Maglaj iz sektora Održavanje postrojenja (mašinsko, građevinsko, elektro i instrumentalno održavanje), radnici iz tehnoloških posada i radnici trećih firmi. Pored ovih radnika u remontu će učestvovati radnici firmi koje će samostalno obavljati svoje poslove i koje su dužne izraditi Elaborat i izvršiti prijavu radilišta nadležnoj inspekciji.

Predviđa se da će radovi na remontu postrojenja trajati do 31.03.2021.godine, a na istim će biti angažovano oko 400 radnika.

U navedenom periodu neće biti emisija u zrak, kao ni rada sistema za prečišćavanje otpadnih voda, a ostali poslovi će se prilagoditi sa obavezama iz Okolinske dozvole, stoji u obavještenju objavljenom na web stranici Općine Maglaj.

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.