maglajinfo.com
vijesti maglaj 1247

Općina Maglaj: Konkurs za dodjelu stipendija studentima s područja maglajske općine

23.09.2020. 07:36 0

Konkurs objavljen 22. septembra 2020. godine na zvaničnoj web-stranici Općine Maglaj.

Raspisan je Konkurs za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2019/2020. godinu.

Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • da imaju prebivalište na području općine Maglaj,
 • da su redovni studenti I i II ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini,
 • da u akademskoj 2019/2020. godini ne koriste stipendiju ili studentski kredit od nekog drugog subjekta.

 Pravo učešća na konkursu nemaju studenti:

 • koji obnavljaju godinu studija na istom ili drugom fakultetu,
 • koji su u status apsolventa,
 • koji studiraju na privatnim visokoškolskim ustanovama,
 • koji studiraju izvan Bosne i Hercegovine.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

 • potvrdu o prebivalištu na području općine Maglaj (ne stariju od 6 mjeseci);
 • uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta I ili II ciklusa;
 • za studente prve godine I ciklusa studija ovjerene kopije svjedodžbi od I-IV razreda srednje škole;
 • za studente prve godine I ciklusa studija dokaz o izboru učenika generacije u srednjoj školi- ovjerena fotokopija diplome učenika generacije iz prethodne školske godine;
 • za studente druge i viših godina I i II ciklusa uvjerenje visokoškolske ustanove sa izvedenom prosječnom ocjenom uprethodnim godinama studija (ne stariju od 3 mjeseca);
 • izjavu da nisu korisnici stipendije od drugog davaoca za akademsku 2018/2019. godinu.

U slučaju prijave na konkurs studenata čije su ocjene na fakultetu iskazane od 1-5 primjenjivat će se tumačenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

 Sva dokumenta uz prijavu dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana računajući od dana objave na Oglasnoj ploči općine Maglaj..

 Prijave dostavljati u koverti na pisarnicu Općine Maglaj ili putem pošte na adresu:

OPĆINA MAGLAJ

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti

sa naznakom:

KOMISIJI ZA DODJELU OPĆINSKIH STUDENTSKIH STIPENDIJA

„Prijava na konkurs za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2019/2020. godinu"

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona: 032 465 830 i 061 966 970 ili u Službi za boračko-invlidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosi Kancelariji broj 220.

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.