maglajinfo.com
vijesti maglaj 1399

Sve je na prodaju

Općina Maglaj želi prodati garažu u suterenu zgrade M3 i neizgrađeno građevinsko zemljište u južnom dijelu grada

25.09.2020. 08:42 0

Objavljeni javni oglasi.

Općina Maglaj objavila je jučer na zvaničnoj web-stranici dva javna oglasa putem kojih želi prodati nekretninu - neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u južnom dijelu grada te nekretninu - garažu u suterenu zgrade M3 u Maglaju. Oba javna oglasa su ponovljena obzirom da su već ranije objavljivana. 

 - Općina Maglaj, sa sjedištem u ul. Viteška broj 4, Maglaj, putem javnog nadmetanja - licitacije prodaje nekretninu - neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Maglaj, označeno sa: - k.č. br. 1430/23 “Građevinski prostor” dvorište površine 131 m2, upisana u pl. broj 1814 k.o. Maglaj, posjednik Općina Maglaj sa dijelom 1/1, po katastru zemljišta, a po zemljišnoj knjizi ista je označena sa k.č. br. 1430/23 „Građevinski prostor” dvorište površine 131m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 7472 k.o. Maglaj, vlasništvo Općina Maglaj sa 1/1. Nekretnina - neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište iz prethodnog stava, prodaje se u svrhu izgradnje dva niza od po 3 garaže, gdje zadnje fasade garaža čine zajednički zid (ukupno šest garaža), u skladu sa Djelimičnom izmjenom Regulacionog plana „Centar Maglaj –južni dio“ (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 05/20 ) i prema uslovima određenim u Rješenju o načelnoj urbanističkoj saglasnosti Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Maglaj, broj:05-19-3-2276/20 od 06.07.2020. godine i uslovima koji će biti određeni u konačnoj urbanističkoj saglasnosti, na lokaciji u prostornom obuhvatu između izgrađenih objekata S 30 i S 31 i stambenih objekata u ulici Civilnih žrtava rata u Maglaju - lokacija postojećih garaža, u II zoni gradskog građevinskog zemljišta. Krajnje dimenzije niza garaža od stambenih objekata u ulici Civilnih žrtava rata su 6,15 m x 9,90 m, prilaz istim je prilaznim putem iz ulice Civilnih žrtava rata, a ispred garaža potrebno je urediti i asfaltirati prilazni plato u širini od 4,50 m. Krajnje dimenzije drugog niza garaža od stambenih objekata S30 i S31 su 6,15 m x 11,30 m, prilaz istim je sa postojećeg asfaltnog platoa od stambenih objekata S 30 i S 31. Nivelaciona kota poda garaža treba biti u nivou kote nivelete uređenog platoa ispred garaža. Spratnost niza garaža je “prizemlje”. Ukoliko se utvrdi eventualno postojanje podzemnih instalacija (telecom, elektro, vodovod, kanalizacija) i ukaže potreba za izmještanje istih, investitor-kupac je dužan o svom trošku izmjestiti postojeće instalacije - stoji između ostalog u javnom pozivu o prodaji nekretnine - neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Maglaj koji možete preuzeti ovdje.

I dok se u južnom dijelu grada prodaje zemljište u svrhu izgradnje dva niza od po 3 garaže, lokalni organ samouprave također je odlučio prodati i nekretninu u vlasništvu općine Maglaj - garažu u suterenu zgrade M3, prvi ulaz s južne strane zgrade, etažna jedinica ukupne površine 27 m2. 

Početna cijena je 12.150,00 KM a više detalja možete saznati u tekstu javnog oglasa klikom ovdje. 

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.

@maglajinfo.com

Možemo li našu BiH predstaviti uz #AroundBosnia? Must see places idemo! Ljeto ćemo svakako provesti većinom u BiH. https://t.co/bfO9SoSAj9

@maglajinfo.com02.06. - 23:06h