maglajinfo.com
vijesti maglaj 6043

Godišnjica egzodusa

Prije 24 godine Bošnjaci novošeherskog kraja prognani sa svojih ognjišta

29.06.2017. 02:09

Prije 24 godine jedinice HVO-a u maglajsko-žepačkom kraju izdale su Armiju Republike BiH i u područje Žepča i Novog Šehera dozvolile su ulazak jedinica Vojske RS-a. Progon je počeo 24. juna kada su jedinice HVO-a napustile do tada zajedničke linije odbrane sa Armijom RBiH.

U periodu od 24. do 29. juna 1993. godine oko sedam hiljada stanovnika teslićkog i novošeherskog kraja pokušalo se probiti šumskim putevima ka Željeznom Polju i Zenici.

Juna 1993. maglajske i tešanjske slobodne teritorije pale su u potpuno devetomjesečno okruženje. Civili novošeherskog kraja, pod stalnom vatrom jedinica HVO-a i VRS-a, tražili su spas na slobodnim teritorijama zeničke općine, odnosno na teritoriji Željeznog polja. 

Svi nisu izdržali naporan put. Iscrpljeni glađu, umorom i pod stalnom paljbom, mnogi su pali u zarobljeništvo.

Prema podacima oko 7.000 osoba je kroz bespuća i minska polja tražilo spas, a od toga je 421 završilo u logoru u Žepču, a blizu 457 je preko srpske teritorije deportovano u mostarske i druge logore gdje su proživjeli teška mučenja.

Neki nisu mogli ići jer su bili teško ranjeni, dok su neki ostali u okruženju.

Oni koji se nisu uspjeli izvući iz obruča završili su u sabirnom centru u Perkoviću odakle su prebacivani u Ljubuški, a zatim u Gornji Vakuf - Uskoplje. 

Budi u toku - www.maglajinfo.com