maglajinfo.com
vijesti maglaj 2032

U utorak

Prijedlog Odluke o davanju ''vakufskog'' zemljišta na korištenje KJD Maglaj na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća

25.01.2018. 13:46 0

Redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj zakazana je za utorak, 30. januar 2018. godine.

Redovna sjednica, 14. po redu, Općinskog vijeća Maglaj zakazana je za 30. januar 2018. godine. Na dnevnom redu sjednice naći će se 22 tačke a jedna od njih je i prijedlog Odluke o davanju zemljišta na privremeno korištenje Komunalnom javnom društvu d.o.o. Maglaj. 

U prijedlogu Odluke navodi se kako bi Općinsko vijeće trebalo dati ''na privremeno korištenje Komunalnom javnom društvu d.o.o. Maglaj, za potrebe obavljanja registrovane djelatnosti društva, bez naknade, na period od 10 (deset) godina, slijedeće zemljište: - dio u površini cca 2.700 m2 parcele označene sa k.č. br. 2445/1 „Vrhpolje“ kuća i zgrada površine 49 m2 i zemljište uz privrednu zgradu površine 6172 m2 , upisana u pl. broj 287 k.o. Maglaj , posjednik Općina Maglaj sa 1/1, po katastru zemljišta , a po zemljišnoj knjizi ista je označena sa k.č. br. 2445/1 kuća i zgrada površine 49 m2 i zemljište uz privrednu zgradu površine 6172 m2, upisana u zk. ul. br. 3333 k.o. Maglaj, pravo vlasništva Općina Maglaj, sa 1/1."

KJD Maglaj d.o.o. u skorijoj budućnosti planira izgradnju neophodnih sadržaja

Kako se navodi u obrazloženju prijedloga Odluke "Komunalno javno društvo d.o.o. Maglaj, podnijelo je dana 10.01.2018. godine Općinskom načelniku Maglaj, Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Maglaj i Općinskom pravobraniocu Općine Maglaj zahtjev za dodjelu zemljišta na korištenje. U zahtjevu navode da je KJD d.o.o. Maglaj do majske poplave 2014. godine , raspolagalo prostorom sa objektom radionice i parkingom za vozila u ulici Srebreničkih žrtava rata, odnosno uz obalu rijeke Bosne i ista je uništena poplavom , a u međuvremenu izgradnjom nove ulice da su prećutno izvlašteni sa te lokacije bez da je u tom postupku definisana i opredjeljena nova lokacija za iste namjene. Navode da su sada na alternativnoj lokaciji bez prava planiranja i građenja neophodnih objekata a oprema i specijalna komunalna vozila propadaju na otvorenom, da od nadležnog općinakog organa pribavili su Uvjerenje broj: 07-44-3-1530-75-1/14 od 23.06.2014. godine kojim se potrvđuje da su objekti radionice usljed prirodne nesreće „Poplave“ u periodu od 14.-16.05.2014. godine totalno uništeni, da iako su tokom postpoplavnog perioda , u saradanji sa nadležnim općinskim organima, intenzivno tragali za konačnim rješenjem, još uvijek su na početku, odnosno na „privremenoj“ lokaciji na zemljištu označenom sa k.č. br. 2445/1 na površini od cca 2.700 m2 koje se nalazi na spoju ulica Kulina Bana i ulice Srebreničkih žrtava rata. Navode da trenutno stanje predstavlja značajnu prepereku za normalno održavanje i obavljanje, kako osnovne djelatnosti vodosnabdijevanja, tako i ostalih dopunskih djelatnosti, a koje su od javnog značaja za lokalnu zajednicu, da vozila , mehanizacija, oprema i ljudski resursi zbog nedostatka radioničkog, garderobnog i garažnog zatvorenog prostora propadaju. S toga traže dodjelu dijela zemljišta u vlasništvu Općine Maglaj označenog sa k.č. br. 2445/1 površine cca 2.700 m2 na privremeno ili trajno korištenje , kako bi u skoroj budućnosti mogli planirati izgradnju neophodnih sadržaja."

O predmetnom zemljištu se vodi postupak

Ništa ne bi bilo sporno u davanju navedenog zemljišta na korištenje KJD Maglaj d.o.o. da se oko navedenog zemljišta u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove ne vodi postupak koji se odnosi na predmetno zemljište a pokrenut po zahtjevu Vakufske direkcije Sarajevo za brisanje državnog vlasništva po članu 96. Zakona o građevinskom zemljištu, što stoji i u obrazloženju odluke. 

Kako portal Maglajinfo.com saznaje navedeno zemljište, odnosno Vakuf Vrhpolje je oduzet od Islamske zajednice rješenjem Skupštine Opštine Maglaj broj: 01-023-106/79. od: 20.09.1979. godine na ime izgradnje servisa za remontovanje i pregled putničkih vozila, ali zemljište nikada nije privedeno krajnjoj namjeni. Iako odredbama člana 96. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH (Službene Novine Federacije BiH broj: 25/03) "…po sili zakona prestaje državno vlasništvo na građevinskom zemljištu, koje nije privedeno namjeni…’’, zemljište još nije vraćeno Islamskoj zajednici. 

Općina se u prijedlogu Odluke ograđuje u slučaju promjene vlasništva

Iako zemljište, odnosno vakuf Vrhpolje još nije vraćen Islamskoj zajednici, svakako postoji mogućnost takvog scenarija. To potvrđuje i prijedlog Odluke u kojem se Općina Maglaj želi ograditi u slučaju eventualne promjene vlasništva. 

Tako u članu 2. i članu 3. prijedloga Odluke stoji: ''U slučaju da u periodu korištenja dijela zemljišta iz člana 1. ove Odluke, dođe do promjene vlasništva na parceli iz člana 1. ove Odluke, ova Odluka prestaje da važi. Općina Maglaj ne snosi nikakve odgovornosti kod prestanka korištenja zemljišta iz člana 1. ove Odluke i uklanjanja eventualno izgrađenih sadržaja/objekata na istom.''

Hoće li vijećnici podržati ovakav prijedlog Odluke i dati zeleno svjetlo KJD Maglaj d.o.o. da planira gradnju objekata na navedenom zemljištu, a uprkos dugogodišnjim aktivnostima Islamske zajednice na povratu vakufske imovine, ostaje da se vidi.  

Prijedlog odluke koji potpisuje Predsjedavajuća Svjetlana Zamboni a obrazloženje Općinski načelnik Mirsad Mahmutagić može se pogledati klikom ovdje

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.