maglajinfo.com
vijesti maglaj 2407

Prilika za posao u JU ''Dječiji vrtić'' Maglaj: Objavljen konkurs za prijem radnika

25.06.2019. 10:52 0

Objavljen konkurs za prijem radnika u JU ''Dječiji vrtić'' Maglaj.

Na zvaničnoj stranici Općine Maglaj objavljen je konkurs za prijem radnika u JU ''Dječiji vrtić'' Maglaj a kako se navodi u tekstu konkursa potrebna su 3 odgajatelja na određeno vrijeme. 

Opis poslova:

 • Neposredno odgojno-obrazovni rad sa djecom,
 • Pripreme za odgojno-obrazovni rad na projektima,
 • Individualno stručno usavršavanje,
 • Rad u stručnim tijelima,
 • Saradnja sa roditeljima,
 • Saradnja sa ostalim stručnim saradnicima,
 • Rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti vrtića,
 • Rad na pedagoškoj dokumentaciji,
 • Uvođenje inovacija,savremenih oblika i metoda izrade didaktičkih sredstava,
 • Ostali poslovi po potrebi.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (orginale ili ovjerene kopije):

 • Kraću biografiju, adresu, kontakt telefon,
 • Diploma o završenoj stručnoj spremi (VSS-Profesor predškolskog odgoja i obrazovanja ili Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja),
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za odgajatelje,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Izvod iz matične knjige rođenih, 
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (dužan je dostaviti kadidat koji bude primljen u radni odnos),
 • Ljekarsko uvjerenje (dužan je dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati trebaju da dostave u roku od osam (8) dana od dana objave.

Kompletan tekst konkursa može se preuzeti klikom ovdje

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.

@maglajinfo.com

Možemo li našu BiH predstaviti uz #AroundBosnia? Must see places idemo! Ljeto ćemo svakako provesti većinom u BiH. https://t.co/bfO9SoSAj9

@maglajinfo.com02.06. - 23:06h