maglajinfo.com
vijesti maglaj 982

Početna cijena stana-garsonjere 19.000,00 KM

Prodaje se stan-garsonjera u vlasništvu JU Dom kulture ''Edhem Mulabdić'' Maglaj

11.09.2019. 10:56 0

Direktorica JU Dom kulture ''Edhem Mulabdić'' Maglaj Svjetlana Zamboni raspisala je oglas o prodaji stana-garsonjere u vlasništvu JU Dom kulture ''Edhem Mulabdić'' Maglaj.

Raspisuje se oglas za prodaju stana-garsonjere u vlasništvu Doma kulture “Edhem Mulabdić“ Maglaj:

1. Zgrada na k.č.br. 1600/2, u ulici Viteška br. 16., sprat IV, stan broj 20, stan koji se sastoji od 1 soba ukupne površine 19 m2, upisan u KPU poduložak 1434, Zemljišno knjižni ured Maglaj.

2. Početna cijena stana-garsonjere je 19.000,00 KM (slovima:devetnaesthiljada KM).

3. Pravo prijave na oglas za prodaju imaju sva pravna i fizička lica.

4. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

5. Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu: Javna ustanova Dom kulture “Edhem Mulabdić“ Maglaj, Ulica Sulejmana Omerovića br. 2, sa naznakom „Prijava na Oglas za prodaju stana“.

Ponuda sadrži ime i prezime ponuđača, visinu ponuđenog novčanog iznosa, adresu i kontakt telefon.

Ponude se mogu dostaviti i lično u Dom kulture u kancelariju broj 1.

6. Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje nekretnine iz tačke 1. ovog oglasa, te izvršiti uvid u potrebnu dokumentaciju, svaki radni dan u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

7. Konačnu odluku o kupcu, a po prijedlogu Komisije za provođenje postupka prodaje, donijet će direktorica Doma kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj sa kojim će se zaključiti kupoprodajni ugovor kod ovlaštenog notara u roku od 7 dana od dana uplate kupoprodajne cijene.

8. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 8 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

9. Svi prijavljeni na oglas o rezultatima prodaje će biti pismeno obavješteni.

10. Sve neblagovremene i nepotpune ponude će se odbaciti bez razmatranja.

11. Dodatne informacije o stanu-garsonjeri mogu se dobiti u kancelariji br. 1 Doma kulture ili na telefon broj: 032/603-326.

Oglas se može preuzeti klikom ovdje

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.

@maglajinfo.com

Ambasador SAD-a u BiH Eric Nelson, u pratnji članova Kancelarije za odbrambenu saradnju pri ambasadi SAD-a u našoj… https://t.co/ZkSxUwdf9A

@maglajinfo.com06.11. - 08:34h