Rješavanje problema najteže oboljelih osoba na području općine Maglaj

4.03.2014. 15:13 0

Jučer je u Sali Općinskog načelnika sa početkom u 11:00h održan je zajednički sastanak na temu: Rješavanje problema najteže oboljelih osoba na području općine Maglaj.

Sastanku su prisustvovali: predstavnici JU 'Dom zdravlja Maglaj', predstavnici Općine Maglaj, predstavnici JU 'Centar za socijalni rad' i predstavnik Grupe građana najteže oboljelih osoba na području općine Maglaja, gospodin Amir Mačković.

 

Komisija za sagledavanje stanja na terenu za najteže oboljele kategorije građana općine Maglaj imenovana od strane Općinskog načelnika u periodu od 12. 02. do 24.02.2014. godine posjetila je 52 porodice, nakon obavljenih posjeta i sagledavanja stambenih, materijalnih i zdravstvenih uslova u kojima ti ljudi žive, konstatovala je slijedeće:

 • od ukupnog broja posjećenih 9 porodica nemaju nikakvih primanja, 32 porodice ostvaruju pravo na ličnu invlidninu i dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica pri Centru za socijalni rad Maglaja, 6 porodica živi od penzije, 5 porodica od plate i invalidnine.
 • 10 porodica nema prilagodjene stambene uslove za invalidno lice, a 5 porodica nema uopšte riješeno stambeno pitanje, dok ostali broj lica živi u zadovoljavajućim stambenim uslovima,
 • za 27 lica su potrebna ortopedska i druga pomagala (kolica mehanička i specijalna, dušeci, stolice, štake, štapovi za slijepa lica, proteze, ortopedske cipele, kreveti i jastuci, pempasi, hodalice, vozilo prilagodjeno invalidnoj osobi),
 • za sva lica koja su posjećena potrebni su lijekovi koji se plaćaju kako za osnovne bolesti tako i za propratne,
 • za troje djece roditelji su izrazili potrebu za posjetom i boravkom u Dnevnom Centru u Maglaju,
 • 16 lica je izrazilo potrebu za fizikalnim tretmanom u kući, kućnim posjetama ljekara opšte prakse i korištenjem kola hitne pomoći, banjskim liječenje i kontrolnim pregledima,
 • za 10 lica je potrebno liječenje van Kantona i države.

 

Nakon toga dala je slijedeće prijedloge za rješavanje:

 

 1. Obezbjeđenje naknade u visini prosječno ličnog dohodka na nivou Federacije BiH za jednog od roditelja ili staratelja koji se brine o bolesnoj osobi, a onemogućen je da obavlja svoje poslove.
 2. Obezbijediti besplatne lijekove kako za osnovnu tako i za dodatnu terapiju, korištenje vozila hitne pomoći za kontrolne preglede, kao i ljekara za kućne posjete i fizikalni tretman.
 3. Proširiti listu ortopedskih pomagala za specijalna invalidska kolica i pempase.
 4. Omogućiti ovoj kategoriji lica od strane zdravstvene ustanove ostvarivanje prava na ortopedska i druga pomagala.
 5. Rješavanje prilaza i boravišnog prostora i prilagodjavanje postojećeg teško oboljelim licima.
 6. Omogućavanje djeci sa posebnim potrebama besplatnog prevoza za Dnevni centar kao i boravak u istom.

 

Jednoglasno prihvaćeni prijedlozi

 

Na ovom zajedničkom sastanku jednoglasno su prihvaćeni prijedlozi Komisije i odlučeno je da se ide u proceduru izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

 • Dom zdravlja Maglaj je dobio zadatak da upozna teško oboljele građane o njihovom statusu-pravima iz postojećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti a koje se tiću pregleda,kontrola,kućnih posjeta,ostvarivanja ortopedskih i drugih pomagala, fizikalnih tretmana u kućnim uslovima i ostalih prava.
  Obavještavaju se građani da se za upute po gore navedenom jave na broj telefona Dom zdravlja Maglaj: 032/603-039- glavna sestra.

 

 • Nadležna općinska služba se obavezuje da pripremi prijedlog izmjena i dopuna Zakona prema višim nivoima vlasti, a odnose se na:
  1. obezbjeđenje naknade u visini prosječnog lićnog dohodka na nivou FBiH za jednog roditelja – staratelja invalidnog lica,
  2. obezbjeđenje besplatnih lijekova kako za osnovnu tako i za dodatnu terapiju i proširenje liste ortopedskih pomagala za specijalna invalidska kolica i pempase i prilagođanje osnovnih stambenih uvjeta invalidnoj osobi.

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.