IZVJEŠTAJ Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sinoć u Maglaju pronađeno eksplozivno punjenje ručnog bacača raketa

23.07.2014. 13:20 0

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je donijela Odluku o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH, ali je zadužila Federalni štab civilne zaštite da i dalje prati stanje na ugroženom području, te utvrđuje obim i potrebe za angažovanje snaga i sredstava civilne zaštite. Jučerašnje nevrijeme ponovo je prouzrokovalo probleme u pojedinim općinama.

Zadužila je Federalni štab civilne zaštite da i dalje prati stanje na ugroženom području, te utvrđuje obim i potrebe za angažovanje snaga i sredstava civilne zaštite.

 

Također, zadužila je Federalnu komisiju za procjenu šteta da u roku od 60 dana, od dana dostavljanja izvještaja od strane vlada kantona, odnosno kantonalnih komisija za procjenu šteta, izvrši procjenu šteta na području Federacije, koja je nastala usljed obilnih kišnih padavina, u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br.75/04,38/06, 52/09, 56/09 i 36/14).

 

Federalni štab civilne zaštite

 

Realizacija Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite

 

Shodno Naredbi Federalnog štaba civilne zaštite broj: 02-44/13-191/14 od 13.6.2014. godine, Federalna uprava civilne zaštite izvršila je nabavku sredstava za provođenje mjera dezinfekcije i deratizacije, te je sa firmom “Sanitacija” d.o.o. sklopila Ugovor o pružanju usluga na području poplavljenih općina.

 

Do sada je firma “Sanitacija” d.o.o izvršila provođenje mjera dezinfekcije i deratizacije na lokacijama i to:

  • Kanton Sarajevo, općine: Stari Grad i Novi Grad,
  • Unsko-sanski kanton, općine: Ključ i Sanski Most,
  • Zeničko-dobojski kanton, općine: Zenica, Žepče, Zavidovići, Maglaj, Doboj-jug, Usora i Tešanj.


Radovi na provođenju mjera dezinfekcije i deratizacije na području Posavskog kantona su još u toku.

 

U Maglaju pronađena raketna granata

 

Općina Maglaj - dana 22.7.2014. godine u 19.18 sati, općinu Maglaj zahvatio je „prolom oblaka“, jaki pljusak, koji je doveo do naglog „bujanja“ i izlijevanja rijeke Jablanice iz svog korita. Vatrogasci su odmah izašli na teren i izvršili obilazak poplavljenog područja mjesnih zajednica: Jablanica i Bijela Ploča. Rijeka je poplavila putne komunikacije, te ponovo poplavila pojedina domaćinstva koja se nalaze uz samo korito rijeke, ali se rijeka i brzo povukla u svoje korito.


Istog dana uposlenici civilne zaštite općine Maglaj, po dojavi izašli na teren i odstranili eksplozivno punjenje ručnog bacača raketa, tipa OSA (lokalitet Maglaj grad), te je isti uskladišten.

 

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.