maglajinfo.com
vijesti maglaj 2408

Sutra sjednica Općinskog vijeća Maglaj: Pred vijećnicima i prijedlog odluke o uklanjanju platana u Viteškoj ulici

30.10.2019. 10:51 0

Za sutra je zakazana 32. sjednica Općinskog vijeća Maglaj sa početkom u 10.00 sati u sali JU Dom kulture ''Edhem Mulabdić'' Maglaj.

Na Dnevnom redu sjednice naći će se periodični finansijski izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 30.09.2019. godine.

Pod tačkom dva je nacrt Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2020. godinu i nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2020. godinu.

Pred vijećnicima Općinskog vijeća Maglaj naći će se i prijedlozi Odluka o pristupanju izmjeni Regulacionog plana „Liješnica“ – Plan poslovno radne zone Liješnica, o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj – sjeverni dio“, o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj – južni dio“ te prijedlog Odluke za uklanjanje jednog platana u Viteškoj ulici.

U prijedlogu odluke o uklanjanju platana stoji kako se ''daje se saglasnost Općini Maglaj, da u cilju realizacije projekta „Vanjsko uređenje lokacijskog obuhvata između ulica Sulejmana Omerovića, Aleja ljiljana i Viteške ulice“, u dijelu ulice Viteška, na lokaciji između stambeno - poslovnog objekta vlasništvo Hrnjičić Salima i poslovnog prostora vlasništvo Baraković Rasima („Voćara Karabegović“), ukloni jedno stablo platana (platanus acerifolia), radi izgradnje predviđene saobraćajnice."

- Predviđena saobraćajnica na lokaciji između stambeno - poslovnog objekta vlasništvo Hrnjičić Salima i poslovnog prostora vlasništvo Baraković Rasima („Voćara Karabegović“), će povezivati projektovani parking prostor iza stambeno - poslovnog objekta, sa Viteškom ulicom - stoji u prijedlogu odluke.

Vijećnici će raspravljati i o Odluci o osnivanju Podružnice Javne ustanove Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj - Podružnica „Sportska dvorana“ Maglaj.

Na Dnevnom redu sjednice su i Informacija o stanju socijalne zaštite na općini Maglaj te Nacrt Odluke o socijalnoj zaštiti na općini Maglaj, Informacija o sportu i stanju sportskih objekata na općini Maglaj za 2019.godinu, Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva općine Maglaj za 2018. godinu (01.01.-30.06.2019. godine), Informacija o radu NVO na općini Maglaj koja se finansiraju iz Budžeta općine te Informacija o rizicima od prirodnih i drugih nesreća na području općine Maglaj.

Sve materijale za 32. sjednicu Općinskog vijeća moguće je preuzeti na zvaničnoj stranici Općine Maglaj klikom ovdje.

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.