maglajinfo.com
vijesti maglaj 1959

U toku upis u ''Malu školu": Predviđene novčane kazne za roditelje koji ne upišu djecu

2.02.2015. 15:17 0

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, uradilo je plan za implementaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, u skladu sa članovima 22., 46., 48., 52. i 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 7/10, 8/12).

  • Programom obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO) u školskoj 2014/2015. godini bit će obuhvaćena djeca koja će do 1. marta 2015. godine navršiti 5 godina i 6 mjeseci života i koja, u ovoj školskoj godini, nisu bila upisana u neku od predškolskih ustanova.
  • Djeca, koja su u ovoj školskog godini, pohađala predškolsku ustanovu u kojoj se realizira Cjeloviti razvojni program (CRP), neće biti obuhvaćena Programom obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, jer Cjeloviti razvojni program sadrži i Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja.
  • Djeca koja su pohađala predškolsku ustanovu dobit će uvjerenje o završenom CRP-u, a djeca, polaznici Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, uvjerenje o završenom POPOiO. Oba uvjerenja su validna za upis u osnovnu školu.
  • Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu finansira se iz Budžeta Kantona u trajanju od 150 sati (10 radnih sedmica / 3 sata dnevno)
  • Program realiziraju javne i privatne predškolske ustanove koje su verifikovane, tj. upisane u Registar predškolskih ustanova Zeničko-dobojskog kantona, kao i škole u sredinama gdje ne postoje predškolske ustanove u državnoj ili privatnoj svojini.
  • Program će se realizirati u dva ciklusa. Prvi ciklus u periodu mart-maj, a drugi ciklus u periodu maj-juli.
  • Program će se realizirati prema planu koji su sačinile predškolske ustanove i osnovne škole. Plan je urađen prema školskim područjima i isti je usklađen sa blizinom objekata škola i predškolskih ustanova.
  • Roditelji/staratelji djece koja će pohađati Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, dužni su prilikom upisa djeteta donijeti i sljedeće dokumente: Izvod iz matične knjige rođenih (original ili kopija); Ljekarsko uvjerenje, isključivo, za upis u predškolsku ustanovu: Kopiju lične karte roditelja/staratelja (dokumente nije potrebno ovjeravati, a ljekarsko uvjerenje je besplatno)
  • Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju predviđene su i novčane kazne za roditelje, koji ne upišu dijete u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu.
  • Prijava djece se vrši u periodu od 26.01.2015. godine do 13.02.2015. godine, prema planu prikazanom na slici. 

 

 

 

 

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.