Obavještenje Općine Maglaj

Općina Maglaj: Rukovodstvo Udruženja ''15. maj'' je svojim djelovanjem nanijelo štetu privrednim subjektima i Općini

4.12.2014. 17:07 0

Na zahtjev Rukovodstva Udruženja privrednika ''15 maj'' Maglaj, sa 22. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane dana 27.11.2014. godine, da se objavi lista poplavljenih privrednih subjekata, sa iznosima prijavljenih šteta iz Š-obrazaca i o drugim postavljenim pitanjima, Općina Maglaj upoznaje privrednike i javnost općine Maglaj sa slijedećim.

1. Općinsko vijeće Maglaj je neposredno prije poplava izvršila izmjenu općinskih Odluka o administritativnim i komunalnim taksama, u cilju stimulacije poslovnih subjekata a što je direktno, negativno utiče na punjenje općinskog budžeta.

 

2. Općinsko vijeće je na jednoj od prvih sjednica nakon poplava donijelo Odluku o oslobađanju plaćanja komunalnih naknada za kvartal u kome se nije obavljala poslovna djelatnost, odnosno do početka obavljanja djelatnosti, šte je takođe uticalo na smanjeno punjenje općinskog budžeta.

 

3. Općina Maglaj je svim svojim resursima i direktnim kontaktima uspjela animirati sva relevantna ministarstva i organiizacije a što je do sada, prema raspoloživim podacima rezultiralo podrškom od cca 1,4 miliona KM.

 

4. Podaci o poslovanju privrednih subjekata na području općine, prikupljeni za potrebe Općinskog vijeća Maglaj, u augustu 2014.godine ukazali su na veoma negativne pokazatelje poslovanja najvećeg broja poslovnih subjekata i neposredno prije elementarne nepogode. 

 

5. Podaci prikupljeni tokom procjene šteta ukazuju na zanemariv broj privrednih subjekata koji osiguravaju svoju imovinu od bilo kakvih nepogoda.

 

6. Rukovodstvo Udruženja privrednika „15 maj“ evidentno svjesno ili iz neznanja, vrši zamjenu teza u smislu sveukupne uloge Općine. 

 

Naime, općepoznata je činjenica da je finasiranje javne uprave jednim dijelom bazirano i na prihodima koji se ubiru od privrednih subjekata shodno mjesnoj nadležnosti. 

 

U ovom slučaju to su prihodi od KGZ-a i KN-a – taksi na istaknutu firmu. Sredstva uplaćena po osnovu doprinosa su prihodi fondova na naivou Federacije BiH, a po osnovu PDV-a, koji se uplaćuje na jedinstveni račun, su prihodi države koji se raspoređuju na sve nivoe vlasti i manjim dijelom vračaju općinama, i nisu direktno prihodi lokalne zajednice.

 

Porez na dobit takođe nije prihod lokalne zajednice–općine, i u 100% iznosu je prihod Kantona. Nažalost, svakodnevno smo svjedoci finansijske nediscipline, neizdavanja fiskalnih računa, rada na crno i svih oblika sive ekonomije, a što u značajnoj mjeri doprinosi umanjenju javnih prihoda i ostvarenja extra dobiti.


Rukovodstvo Udruženja, uvodi novi model u kome jedinice lokalne samouprave u kontinuitetu trebaju da finansiraju privredne subjekte.


Također, se miješaju pojmovi, pomoći i namirenja šteta, što je izvorna djelatnost osiguravajućih društava a u ovom slučaju se uvodi kao obaveza općine.

 

Plasiraju se dezinformacije o masovnom zatvaranju firmi i gašenju radnih mjesta, a zvanični pokazatelji pokazuju potpuno drugačiju sliku. Bilježe se pokazatelji u oblasti zapošljavanja, koji su najbolji u posljednjih dvadesetak godina. Od nastanka prirodne nepogode poplave i klizišta, od 15. maja do danas, svoj rad je odjavilo ukupno 11 privrednih subjekata, s tim da je paralelno određeni broj naših sugrađana registrirao nove radnje i nova privredna društva. 

 

Također, imamo zapažanja da je dio firmi od ovih 11 koje su odjavile svoju djelatnost nastavio sa radom a da isto nije prijavilo. 


Napominjemo da je shodno pozitivnim zakonskim propisima i jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta, Općina Maglaj u cilju utvrđivanje konkretnih mjera kao i utvrđivanje veličine gubitaka u društvenom bogatstvu, odnosno za odlučivanje o pružanju pomoći nastradalim iz sredstava koja se obezbjeđuju za saniranje posljedica od prirodnih i drugih nesreća (sredstva iz budžeta Federacije, kantona, odnosno općine, ili drugih sredstava) koja se mogu koristiti za ove namjene, pozvala poplavljene privredne subjekte da predaju Izjavu o štetama, uz prilaganje:

 

- Popisa pojedinačnih osnovnih sredstava-opreme, sa posljednjom revaloriziranom vrijednosti iz knjigovodstvene evidencije, procenat ostećenja istoga i godinu proizvodnje;

- Predmjer-predračun potrebnih popravki oštećenja;

- Inventurne liste robe, repro materijala, poluproizvoda, gotovih proizvoda sa iskazanom vrijednošću;

- Zapisnici popisnih komisija;

- Raspoložive fotografije oštećenih dobara;

- Izjave odgovorne osobe pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da stoje iza istinitosti dostavljenih podataka;

 

Na osnovu tako priložene dokumentacije Općinske stručne komisije su obradile dostavljene podatke, i na osnovu njih sačinile Š-obrasce, bez ikakvih dodatnih korekcija.

 

Ukupne štete kod 297 poplavljenih privrednih subjekata na području grada i prigradskih naselja iznose cca 90.3 miliona KM (od čega štete u doo„Natron-Hayat“-u iznose 66,5 milion KM), dok su štete kod ostalih 296 privrednih subjekata 23,8 miliona KM. 

 

Ukoliko se štete raščlane po privrednim društvima i radnjama, štete kod 125 poplavljenih privrednih društava iznose 83,7 milona KM, dok su ukupne štete kod 165 poplavljenih radnji 6,5 miliona KM. Pored ovih 290 privrednih subjekat prijavljene su i štete kod 7 (sedam) javnih preduzeća i ustanova. 

 

Općina Maglaj je u svim prilikama bila servis i podrška privrednim subjektima kod obavještavanja, prijavljivanja i pružanja relevantnih informacija o aktualnim vidovima podrške. Za pohvalu je takođe i iskazana proaktivnost velikog broja naših privrednika koji su prepoznali interes i aplicirali na javne pozive.

 

Na području općine Maglaj, prema dostupnim podacima Općine, kod poplavljenih privrednih subjekata do sada su ostvareni poticaju u ukupnom iznosu od cca 1,4 miliona KM.

 

Ovaj iznos će biti značajno uvećan nakon okončanja javnih poziva Ministarstva privrede ZE-DO kantona, Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta Mostar, USAID-a, UNDP-a i dr.

 

Nažalost, Rukovodstvo Udruženja je svojim djelovanjem već uspjelo proizvesti štete kako za privredne subjekte, tako i cjelokupnu općinu, počev od proizvoljnog iznošenja ocjena o procjeni štete pojedinih subjekata a što, iz saopćenja Vlade ZE-DO kantona očito upućuje na podozrenje i sumnju za buduću pomoć privrednim subjektima.

 

Tu je i medijska hajka i protivzakonite najave blokade Općine Maglaj, a što je dan uoči dolaska visoke delegacije Evropske unije u Maglaj (ranije najavljene posjete 28 ambasadora iz EU) iz centrale UN-a u Sarajevu dovelo u pitanje dolazak najviše delegacije koja je uopće posjetila Općinu Maglaj.

 

O sveukupno kreiranom negativnom imidžu Općine Maglaj za buduće nastupe i aktivnosti, ne treba ni komentarisati za što Rukovodstvo Udruženja snosi direktnu odgovornost.

 

Prilog:

 
- Tabela – prijavljeni poplavljeni privredni subjekati sa iznosima prijavljenih šteta iz Š-obrazaca i broj uposlenih radnika na dan 14.05.2014. godine. Download 


- Tabela – prijavljene poplavljene radnje sa iznosima prijavljenih šteta iz Š-obrazaca i broj uposlenih radnika na dan 14.05.2014. godine. Download 

 

U potpisu Općina Maglaj

 

 

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.