maglajinfo.com
vijesti maglaj 1363

Vlada ZDK: Za sportsku dvoranu u Novom Šeheru 150.000,00 KM

19.04.2016. 14:50 0

Danas je Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala saglasnost na Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Univerziteta u Zenici. Na osnovu izmjena u Zakonu o visokom obrazovanju izvršena je izmjena Statuta Univerziteta u Zenici. Izmjena se odnosi na studente sva tri studijska ciklusa gdje se produžavaju rokovi završetka započetog studija prema nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa najkasnije do kraja 2018. godine, koji su upisani prije uvođenja bolonjskog procesa.

Vlada je donijela Odluku o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za JU Druga gimnazija u Zenici u iznosu od 1.400,00 KM.

Na prijedlog Ministrstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Vlada je donijela Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta ZDK na poziciji „Nabavka građevina“ u ukupnom iznosu od 225.000,00 KM. Ova sredstva će se koristiti za sufinansiranje nastavka radova na izgradnji sportske dvorane OŠ „Novi Šeher“ općina Maglaj u iznosu od 150.000,00 KM i za sufinasiranje nastavka radova na izgradnji Područne škole „Ligatići“ –lokacija Mižnovići, općina Vareš.

Vlada je donijela Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstva iz Budžeta sa pozicije „Tekući transfer drugim nivoima vlasti“ u iznosu 100.000,00 KM. Planirano je da se navedena sredstva dodijele općini Tešanj kao nosiocu sufinsiranja projekta izgradnje četri školske sale za osnovne škole sa područja općine Tešanj.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Vlada je donijela Zaključak o odobravanju sredstava BZK „Preporod“ Zenica u visini od 1500,00 KM, za dio troškova organizacije naučnog skupa „Bošnjački identitet“.

Ministarstvo za pravosuđe i upravu je predložilo tri odluke o odobravanju finansijskih sredstava, i to: Odluka o odobravanju finansijskih sredstva u iznosu 585.000,00 KM u svrhu izgradnje i nabavke objekata pravosuđa, Odluka o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku opreme neophodne u pravosudnim institucijama u iznosu od 226.635,00 KM, te Odluku o odobravanju finansijskih sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje u iznosu od 100.000,00 KM na ime rekonstrukcije i investicionog održavanja zgrade Općinskog suda u Zenici.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja donesen je Zaključak o prihvatanju Informacije o naknadi troškova liječenja i nabavke lijekova za potrebe branilaca i članova njihovih porodica. Za ove namjene u 2015. godini iz Budžeta ZDK je ukupno odobreno 730.000,00 KM.

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.