maglajinfo.com
vijesti zdk 1185

Primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH

Građani dužni prijaviti svaku promjenu prebivališta: Uz prijavu potrebno priložiti dokaz

27.08.2015. 19:39 0

U vezi sa primjenom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine koji je stupio na snagu 29.07.2015. godine, da bismo građanima olakšali ostvarivanje njihovih prava, želimo ukazati na nekoliko najvažnijih odredaba ovog zakona, saopćeno je iz MUP-a ZDK.

Građani su dužni svaku promjenu prebivališta ili adrese stanovanja prijaviti nadležnom organu najkasnije u roku od 15 dana od nastanka te promjene. U postupku prijavljivanja prebivališta i adrese stanovanja građani su dužni priložiti dokaz da imaju valjan osnov za za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuju. Dokazom da državljanin ima valjan osnov za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuje smatra se jedan od sljedećih dokaza:

- dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje,

- ovjereni ugovor o zakupu ili ovjereni ugovor o podstanarskom odnosu uz ovjereni dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stanodavca,

- potvrda da se pred nadležnim organom vodi spor o vlasništvu, odnosno da je pokrenut postupak legalizacije ili uknjižavanja objekta, stana ili kuće na adresi na kojoj se prijavljuje prebivalište.

Valjanim dokazom za prebivalište smatrat će se i ovjerena izjava stanodavca iz koje je vidljivo da stanodavac ispunjava naprijed navedene uslove i da daje pristanak da određeno lice bude prijavljeno na njegovoj adresi stanovanja.

Bračni ili vanbračni partneri i srodnici prvog stepena u pravoj liniji (roditelji i djeca), usvojitelji i usvojenici u postupku prijave prebivališta mogu podnijeti zahtjev za prijavu prebivališta na adresi već prijavljenog bračnog ili vanbračnog partnera ili srodnika u prvom stepenu u pravoj liniji odnosno usvojitelja ili usvojenika, samo uz dokaz o bračnom ili vanbračnom stanju, srodstvu ili usvojenju, bez pribavljanja naprijed navedenih dokaza, uz evidentiranje postojanja takvog odnosa.

Nadležni organi socijalne zaštite, starački domovi, gerijatrijske i druge specijalizirane zdravstvene ustanove dužni su da relevantne podatke o adresama stanovanja štićenika i korisnika svojih usluga, državljana Bosne i Hercegovine, koji u postupku prijave prebivališta ne mogu osigurati potrebne dokaze za prijavu prebivališta dostave nadležnom organu za prijavljivanje prebivališta radi dokazivanja valjanog osnova za prijavu prebivališta na adresi na kojoj se prijavljuju.

Državljani Bosne i Hercegovine koji su u stanju socijalne potrebe i ne mogu osigurati dokaze o valjanom osnovu za prijavu prebivališta na adresi na kojoj se prijavljuju, a nisu kod nadležnih organa socijalne zaštite evidentirani kao korisnici pomoći, mogu zahtijevati od nadležnog organa socijalne zaštite pomoć u pribavljanju traženih dokaza.

Beskućniku, odnosno licu koje nema mjesto i adresu stanovanja niti ima sredstava kojima bi moglo namiriti potrebu stanovanja nadležni organ socijalne zaštite može omogućiti da prijavi prebivalište na adresi ustanove socijalne zaštite. U tom slučaju beskućnik je dužan nadležnom organu i ustanovi socijalne zaštite dostaviti adresu za kontakt koja može biti kod fizičkog ili pravnog lica, uz njihovu suglasnost.

Prilikom prijave prebivališta maloljetnika, roditelj, staratelj ili organ starateljstva prilažu rodni list maloljetnika. Prilikom prijave prebivališta prema rođenju djeteta, roditelj, staratelj ili organ starateljstva prijavljuju dijete kod nadležnog organa u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta, prilažući rodni list djeteta, navodi se u saopćenju MUP-a. 

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.