maglajinfo.com
vijesti zdk 786

MUP ZDK: Manje kriminaliteta i prekršaja, više saobraćajnih nezgoda

11.12.2015. 09:15 0

U prostorijama Policijske uprave IV u Tešnju, policijski komesar Šut Semir održao je sastanak s načelnicima policijskih uprava, komandirima policijskih stanica na području Zeničko-dobojskog kantona te šefovima organizacionih jedinica u Sektoru kriminalističke policije.

Ovom prilikom je, u skladu s utvrđenim dnevnim redom, vršena analiza Informacije o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za period januar-novembar 2015. godine, kao i analiza aktuelnog stanja bezbjednosti na području Kantona. 

Kako je utvrđeno izvršenom analizom stanja u oblasti kriminaliteta, aktuelni parametri ukazuju na činjenicu da je smanjen broj krivičnih djela za 4,4 %, te da ukupna rasvijetljenost istih iznosi 67,3%, i iako je manja za 1,1 procenat, predstavlja zadovoljavajući rezultat u odnosu na isti period prethodne godine. Ovdje je bitno napomenuti da je evidentno smanjenje broja teških krađa počinjenih na našem području u proteklih 11 mjeseci, gdje imamo smanjenje za 149 teških krađa, ili za 16,2%. Takođe je smanjen broja slučajeva otuđenja motornih vozila za 18 vozila, odnosno 26,5%.

Kako je konstatovano, ukupan broj prekršaja u oblasti javnog reda i mira je manji za 134 slučaja ili za 5,3 %, a zbog narušavanja javnog reda i mira sankcionisano je 2819 lica. Takođe je utvrđeno da je u narušavanju javnog reda i mira zabilježen smanjen broj počinilaca prekršaja za 229 lica.

Kada je u pitanju segment bezbjednosti saobraćaja, evidentno je povećanje broja saobraćajnih nezgoda za 6,0 %, ali su zabilježene manje posljedice u smislu teže i lakše povrijeđenih lica, dok je broj smrtno stradalih veći za 7 lica. Uzimajući u obzir navedene parametre, u proteklom periodu su, sa ciljem poboljšanja postojećeg stanja, intenzivirane represivne mjere, pa su tako policijski službenici tokom 11 mjeseci ove godine sankcionisali 62 702 lica zbog počinjenih prekršaja i krivičnih djela u saobraćaju.

U proteklom periodu, težište aktivnosti policijskih službenika bilo je usmjereno na rasvjetljavanje teških krivičnih djela i otkrivanje izvršilaca istih, gdje su zabilježeni dobri rezultati i sprovedeno više operativnih akcija koje su za cilj imale razbijanje i procesuiranje organizovanih grupa koje su činile teška krivična djela u oblasti imovinskih krivičnih djela, a koje su rezultirale hapšenjem i procesuiranjem većeg broja lica.

Prilikom prezentacije Informacije o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za period januar-novembar 2015. godine, komesar Šut je naglasio da prezentirani podaci mogu biti bolji i da će se u narednom periodu poduzeti konkretne mjere i radnje, koje su rezultat određenih analiza i procjena, sa ciljem poboljšanja postojećeg stanja i postizanja boljih rezultata. Takođe je naglasio da naložene mjere moraju biti poduzete profesionalno i efikasno i da  zahtjeva od rukovodnih policijskih službenika krajnje odgovoran i ozbiljan pristup u postupanju i djelovanju, u okviru utvrđenih nadležnosti, kako bi se adekvatno reagovalo na sve eventualne sigurnosne rizike i pojave, a pripravnost i preventivne mjere, u kontekstu aktuelnih dešavanja u zemlji i regiji, podigle na najviši nivo.

 

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.