Održana 48. sjednica Vlade ZDK

24.03.2016. 00:33 0

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 48. sjednici utvrdila Prijedlog Zakona o pozorišnoj djelatnosti, te ga uputila u dalju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada je donijela Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju sigurnosti na području Kantona za 2015. godinu i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru.

Osim navedenog, danas je Vlada donijela Zaključak kojim se daje saglasnost na Plan zaštite, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2016. godinu, Kantonalne direkcije za ceste. Planirana vrijednost sredstava je 8.000.000 KM i to 6.000.000 KM za održavanje regionalnih cesta i 2.000.000 KM za rekonstrukciju i izgradnju cesta i cestovnih objekata, izradu projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor.

Na prijedlog ministra zdravstva, dipl.ecc. Dževad Hamzić, zaposlenik Zavoda zdravstvenog osiguranja, imenovan je za vršioca dužnosti direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na kraći period do okončanja postupka po Oglasu, a najduže na period od tri mjeseca.

Vlada je, na prijedlog Ministrstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, donijela rješenje o imenovanju radne grupe za vršnje revizije prvostepenih rješenja o priznavanju prava utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Vlada je dala saglasnost Nurđehanu Šahinoviću, ministru za rad, socijalnu politiku i izbjeglice da u ime Vlade zaključi Sporazum o saradnji na provođenju državnog projekta „Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja“ u okviru projekta CEB II-podprojekat općina Tešanj.

Također je na prijedlog ovog ministrstva donesen Zaključak o usvajanju Izvještaja o namjenskoj potrošnji sredstva, odnosno izvršenju budžeta za 2015. godinu u iznosu od 26.121.873,75 KM ili 99,62 %, a koji se odnosi na pozicije: „Tekući transferi pojedincima“ i „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“.

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.