Osnovica za plaće budžetskih korisnika ZDK 454 KM

15.01.2016. 23:10 0

Na održanoj 39. sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Zaključak o davanju saglasnosti Investiciono-komercijalnoj banci d.d. Zenica za odobravanje kredita društvu ''Zenička razvojna agencija'' Zeda d.o.o. u iznosu 100.000,00 KM.

Rok vraćanja kredita je 48 mjeseci, uključujući 12 mjeseci grejs – perioda, vraćat će se u 36 mjesečnih anuiteta, a kamatna stopa će se obračunavati i naplaćivati po varijabilnoj kamatnoj stopi od 2,5 posto na godišnjem nivou.

Vlada je donijela i Zaključak o prihvatanju mišljenja Ministarstva za pravosuđe i upravu po Inicijativi zastupnika Senada Trake za donošenje Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti ZDK. Naime, Ministarstvo za upravu je obavijestilo i Skupštinu ZDK da je postupak donošenja ovog zakona planiran u redovnoj proceduri, i to razmatranje nacrta zakona u oktobru, a prijedloga u novembru 2016. godine.

Osim navedenog, Vlada je također prihvatila mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, doneseno po Prijedlogu OV Visoko u vezi s prijedlogom JU Centar za kulturu i edukaciju Visoko i JU Zavičajni muzej Visoko a koje je utvrdilo da navedeni prijedlog nije moguće podržati u smislu iznalaženja najpovoljnijih rješenja u oblasti kulture, a u vezi sa stepenom implementacije Strategije kulturne politike Kantona.

Data je saglasnost i na prijedlog Pravilnika o standardima i normativima za obrazovanje odraslih čije je donošenje proisteklo iz Zakona o obrazovanju odraslih. Više odluka Vlada je donijela o određivanju potpisnika o potpisnicima naloga platnih transakcija računa i podračuna u okviru JRT za period od 01. januara do 31. marta 2016. godine.

Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada je utvrdila visinu osnovice za plaće budžetskih korisnika za period januar-mart 2016. godine u iznosu od 454,73 KM, kao i visinu iznosa toplog obroka od 8 KM, a za pripadnike Jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova pripada dodatna naknada za pojačanu ishranu u iznosu od 5 KM po radnom danu. 

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.