maglajinfo.com
vijesti zdk 1125

Skupština ZDK usvojila Budžet za 2016. godinu koji iznosi 285,2 miliona KM

25.02.2016. 13:19 0

Na jučer održanoj 24. sjednici Skupština Zeničko-dobojskog kantona je donijela Budžet Kantona za 2016. godinu u iznosu od 285.225.000 KM.

- Budžet je za cca 10 miliona KM veći u odnosu na procjenu izvršenja Budžeta za 2015. godinu i za cca 3 miliona veći u odnosu na njegov nacrt. Donošenju Budžeta predhodila je obimna rasprava i diskusija u kojoj je Skupština prihvatila šest podnesenih amandmana, koji su time postali sastavni dio Budžeta za 2016. godinu. Skupština je potom donijela i Zakon o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, bez kojeg realizacija donesenog Budžeta za 2016. godinu nije moguća, stoji u saopćenju.

Osim toga, Skupština je također donijela Zakon o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, a nakon što je predhodno prihvatila da se isti razmatra i donese po skraćenom postupku. Izmjene se prije svega odnose na zaštitu majke i materinstva na području Zeničko-dobojskog kantona, a sve kako bi se popravio položaj žene-majke u radnom odnosu, koja rodi blizance, treće i svako slijedeće dijete.

- Predložene izmjene omogućavaju da, ukoliko žena-majka koristi pravo da radi polovinu punog radnog vremena u skladu sa propisima o radu, ima pravo na naknadu plaće za polovinu do punog radnog vremena koju joj isplaćuje poslodavac u iznosu od 50 % plaće koju bi ostvarila da radi puno radno vrijeme. Također, predviđa se da ovo pravo žene-majke traje do navršene dvije godine života djeteta, počevši od prvoga dana korištenja prava. Predviđa se i izmjena, tako da se procenat naknade plaće roditeljima koji imaju djecu sa težim smetnjama u razvoju povećava sa 20% na 50% od plaće koju bi ostvario za rad sa punim radnim vremenom. Na ovaj način popravlja se položaj zaposlenim roditeljima koji imaju djecu sa težim smetnjama u razvoju – obrazloženo je u saopćenju.

U daljem radu, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je bez veće rasprave donijela Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu sa Odlukom o načinu izvršenja Finansijskog plana za 2016. godinu, sa planiranim prihodima od 159.052.000 KM, a na isti način je donesena i Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ za 2016. godinu u kojem su prihodi planirani u iznosu od 20.442.939 KM.

Na 24 sjednici Skupštine donesen je i Program rada Skupštine za 2016 godinu, a u konačnici rada donesena je i Odluka o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kanton

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.