maglajinfo.com
vijesti zdk 972

Na području ZDK

Zasađene hiljade novih sadnica: Akciji pošumljavanja pridružio se i generalni direktor JP ŠPD ZDK d.o.o.

26.03.2019. 13:23 0

Na lokalitetu Klupe, općina Zavidovići prošle sedmic održana je akcija pošumljavanja u kojoj su učeestvovali uposlenici poslovne jedinice Zavidovići, predstavnici KUŠ - Odjeljenje Zavidovići i učenici Srednje šumarske tehničke škole iz Zavidovića, saopćeno je iz JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići.

Akciji pošumljavanja pridružio se i generalni direktor JP “ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, Jasmin Devedžić kao predstavnik Uprave preduzeća koji je naveo da se na ovaj način u javnost želi poslati slika odgovornog preduzeća koje ima dobru saradnju sa širom društvenom zajednicom te će se ovakav trend nastaviti kroz dalje djelovanje JP “ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići.

Vremenski uslovi su bili idealni za sadnju, te je pedesetak učesnika zasadilo jedan hektar šumske površine sa 3000 sadnica u odjelu 17, gospodarska jedinica „Krivaja Zavidovići“.

Učenici srednje Šumarske škole u Zavidovićima, redovno se odazivaju svim akcijama koje imaju za cilj promociju zaštite šuma, i svaki praktični primjer je svojevrsna priprema za zanimanje za koje se školuju, te će im, svakako koristiti u daljem stručnom i profesionalnom usavršavanju.

Prema riječima profesorice koja je predvodila učenike Šumarske tehničke škole, Amele Musić, dipl.ing.šum., saradnja sa Šumsko privrednim društvom Zeničko – dobojskog kantona na zavidnom je nivou, a posebno im je drago što je veliki broj šumarskih inžinjera srednjoškolsko obazovanje steklo upravo u ovoj obrazovnoj ustanovi, što je svakako, jedan od razloga za još bolju i kvalitetniju saradnju u narednom periodu.

Osim u Zavidovićima, akcija pošumljavanja je održana i na lokalitetu sela Vrselje, u poslovnoj jedinici ''Šumariji Zenica''. U odjelu 40/0, u GJ ''Stranjanska rijeka'' sa 3.600 sadnica bora zasađeno je 1,2 ha površine. Učesnici su bili, osim uposlenika poslovne jedinice i predstavnici KUŠ – Odjeljenje Zenica te učenici ekološkog smjera Srednje tehničke škole iz Zenice.

Akcije su podržali i privredni subjekti ''MBA'', Pekara ''KAVAZ'' i STR ''ORIJENT'', s hranom i pićem za sve učesnike.

Tradicionalno, kao i svake godine, uposlenici poslovne jedinice ''Šumarije Vareš'' predvođeni Mirnesom Avdukić dipl.ing.šum. rukovodiocem ove poslovne jedinice, su u saradnji sa predstavnicima KUŠ - Odjeljenje Vareš, također obilježili Dan šuma (21. mart) na najbolji mogući način - pošumljavanjem. Pošumljavanje je obavljeno na lokalitetu Striježevo, GJ“Donja Trstionica Goruša“u odjelu 74. Uz veliki odziv uposlenika i pravu proljetnu atmosferu, uspješno je zasađeno 1.500 komada sadnica bijelog bora starosti 2+0 na površini 0.50 hektara.

Akciji pošumljavanja su se odazvali i uposlenici poslovne jedinice ''Šumarije Visoko'' i predstavnici KUŠ – Odjeljenje Visoko. Ova poslovna jedinica, u akciji pošumljavanja, je bila domaćin učenicima i nastavnicima dvije škole sa područja općine Visoko, OŠ “Kulin Ban“ i OŠ “Musa Ćazim – Ćatić“.U spješno je zasađeno oko 1.500 sadnica, u GJ “Donja Trstionica Goruša“, odj. 89.

Značajno je napomenuti da je prevoz za učenike i nastvnike za škole, te sendviče, za ovu akciju obezbijedila kompanija ''Secom'' iz Visokog, koja je jedan od značajnih poslovnih partnera JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, što je izuzetan primjer uspješne saradnje privatnog i javnog sektora i težnja za međusobnim pomaganjem, kao i primjer društveno odgovornog ponašanja, saopćeno je iz JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići. 

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.