maglajinfo.com
vijesti zdk 1195

Zeničko-dobojskom kantonu 9.385.000 KM za podsticaje zapošljavanja

3.02.2016. 14:24 0

Vlada Federacije BiH donijela je jučer na sjednici u Sarajevu Odluku o usvajanju Programa utroška s Planom raspodjele sredstava ''Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima finansiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja'', utvrđenih Budžetom FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta.

Riječ je o ukupnom iznosu od 50.000.000 KM, a sredstva će biti realizovana putem Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Ukupan iznos raspodjeljuje se po kantonima, u zavisnosti od broja nezaposlenih osoba i njihovog učešća u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH.

Po tom kriteriju, Unsko-sanskom kantonu pripada 6.115.000 KM, Posavskom 580.000 KM, Tuzlanskom 14.065.000 KM, Zeničko-dobojskom 9.385.000 KM, Bosansko-podrinjskom 550.000 KM, Srednjebosanskom 4.360.000 KM, Hercegovačko-neretvanskom 4.355.000 KM, Zapadnohercegovačkom 1.445.000 KM, Sarajevskom 7.965.000 KM, te Kantonu deset 1.180.000 KM.

Svrha programa je subvencioniranje poslodavaca za slučaj zapošljavanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva, odnosno radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale ili u nivou stručne spreme i subvencioniranje osoba koje se samozapošljavaju.

Sredstva su namijenjena poslodavcima koji zapošljavaju osobe u životnoj dobi od 15 do 30 godina, koje se u evidenciji nadležne službe za zapošljavanje vode kao nezaposlene duže od trideset dana i koje, bez obzira na period, nemaju ukupno evidentiranog staža osiguranja više od jedne godine u zvanju za koju se obrazovala.

Takođe, sredstva su predviđena i za osobu koja se samozapošljava u životnoj dobi od 18 ili više godina, vodi se u evidenciji nadležnog organa za zapošljavanje kao nezaposlena neprekidno duže od trideset dana i koja bi koristila subvenciju kako bi radila samo za sebe.

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava bit će objavljen na internetskoj stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje, i u najmanje dva dnevna lista dostupna na cijelom području Federacije BiH, a koji ostaje otvoren do utroška raspoloživih sredstava.

Obrazac zahtjeva za subvenciju će propisati Federalni zavod za zapošljavanje i bit će dostupan na njegovoj internetskoj stranici, te u prostorijama kantonalne službe za zapošljavanje.

Federalni zavod će, u saradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje, provjeravati kvalificiranost poslodavaca i osoba koje se samozapošljavaju, a na osnovu podataka iz prijave, kao i onih koje će biti pribavljane po službenoj dužnosti.

Na osnovu dostavljenog izvještaja kantonalne službe za zapošljavanje o ispunjavanju uslova za isplatu, Federalni zavod podnosi Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta zahtjev za doznačavanje sredstava iz Budžeta FBiH za 2016. godinu. Nakon doznačavanja sredstava, Federalni zavod će korisnicima sredstava refundirati ugovoreni iznos za protekli mjesec do isteka ugovorene obaveze sufinansiranja.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će dostavljati Vladi FBiH kvartalni izvještaj o napretku u implementaciji, korištenju subvencija i dostignutim ciljevima, na temelju mjesečnih izvještaja Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Kontrolu korištenja subvencija vršit će Poreska uprava FBiH i Federalna uprava za inspekcijske poslove.

Povrat isplaćenih sredstava na ime subvencije zbog neispunjavanja uslova od strane poslodavca i osobe koja se samozapošljava, garantuje se bjanko potpisanom i ovjerenom mjenicom, s naznakom "bez protesta", koju su poslodavac, odnosno osoba koja se samozapošljava, dužni dostaviti, zajedno s mjeničnom izjavom - ovlaštenjem za popunjavanje mjenice i bjanko potpisanom i ovjerenim nalogom za plaćanje, prilikom zaključivanja ugovora o sufinansiranju sa Zavodom za zapošljavanje, odnosno kantonalnim službama.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

Sjednica Vlade FBiH je u toku, saopšteno je iz Kancelarije za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.