Vodostaj

HS Maglaj Grad -1 cm
Posljednje mjerenje 04.03.2021. 06:00:00
51cm
Pretposljednje mjerenje 04.03.2021. 05:45:00
52cm

Izvor: Agencija za vodno područje rijeke Save

HS Liješnica 0.1 cm
Posljednje mjerenje 04.03.2021. 06:00:00
48.4cm
Pretposljednje mjerenje 04.03.2021. 05:00:00
48.3cm

Izvor: Agencija za vodno područje rijeke Save

HS Maglaj -0.6 cm
Posljednje mjerenje 04.03.2021. 06:00:00
98.1cm
Pretposljednje mjerenje 04.03.2021. 05:00:00
98.7cm

Izvor: Agencija za vodno područje rijeke Save