Vodostaj

HS Maglaj Grad -1 cm
Posljednje mjerenje 11.07.2020. 03:00:00
30cm
Pretposljednje mjerenje 11.07.2020. 02:45:00
31cm

Izvor: Agencija za vodno područje rijeke Save

HS Liješnica 0.1 cm
Posljednje mjerenje 11.07.2020. 03:00:05
43.7cm
Pretposljednje mjerenje 11.07.2020. 02:00:05
43.6cm

Izvor: Agencija za vodno područje rijeke Save

HS Maglaj -1 cm
Posljednje mjerenje 11.07.2020. 03:00:05
62.2cm
Pretposljednje mjerenje 11.07.2020. 02:00:05
63.2cm

Izvor: Agencija za vodno područje rijeke Save